Siirry sisältöön

Ikäihmisten sosiaalipalveluissa asiointi ja tuen tarpeesta ilmoittaminen

Miten saan turvapuhelimen?

Turvapuhelimen voit tilata itse suoraan esimerkiksi Addsecuren verkkosivuilta tai puhelimitse 010 408 8117 (ma-pe klo 8-18)

Lisätietoa Keusoten verkkosivuilta.

Miten saan taksikortin kaupungilla asiointia varten?

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä tai kutsuliikennettä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys ja vapaa-ajan matkoihin.

Lisätietoa kuljetuspalveluista löydät Keusoten verkkosivuilta.

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaanhoitoon liittyviin matkoihin, joihin on mahdollista käyttää Kela taksia. Lisätietoa Kelan taksimatkoista.

Miten saan hankittua tukipalveluita kotiini kuten siivousapua?

Kotiin annettavia tukipalveluja voi ostaa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta silloin, kun se itselle sopii. Ostettaessa suoraan palveluntuottajilta, asukas voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä.

Palveluja ostettaessa on tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus, jonka saa Keski-Uudenmaan Soteen rekisteröityneiltä palveluntuottajilta. Arvonlisäverottomuudesta on tietoa verottajan sivuilla , mutta yleisesti edellytyksenä on, että asiakkaan toimintakyky esimerkiksi ikääntymisen tai sairauden vuoksi on laskenut ja palveluntuottaja on rekisteröitynyt listalle. Palvelun aloittamisesta ei tarvita Keusoten työntekijän päätöstä.

Olen viranomainen tai ammattihenkilö ja olen huolissani asiakkaastani. Miten ilmoitan hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon?

Pyri ottamaan huoli puheeksi asiakkaasi kanssa. Voit yrittää keskustella asiasta myös yhdessä hänen läheisten tai omaisten kanssa, voisivatko he olla asiakkaan tukena asiassa? Huomioi oman ammattiryhmäsi substanssilainsäädäntö ja työnantajasi ohjeistus, mikäli asiakkaasi ei anna lupaa keskustella omaisten tai läheisten kanssa.

Mikäli keskustelu asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta ensisijaisesti asiakasta itseään ottamaan yhteyttä ikä- ja asiakasryhmänsä mukaisesti Keusoten neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista, yhteinen keskustelu asiakkaan kanssa ei tuota toivottua tulosta tai asiakas ei ole kykeneväinen itse ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tilanteestaan. Jos asiakkaasi on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Yhteydenottovelvollisia ammattilaisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat henkilöt. (Sosiaalihuoltolaki 35§). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja tai ilmoittaa hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan asiakkaasi suostumusta.

Voit tehdä SHL 35§ mukaisen yhteydenoton tai Vanhuspalvelulain 25§ mukaisen ilmoituksen sosiaalihuoltoon sähköisesti tai puhelimitse.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

Olen huolissani omaisestani tai toisesta yli 65-vuotiaasta henkilöstä. Miten ilmoitan hänen tilanteesta?

Löydät tarkempaa tietoa ja ohjeita alla olevilta sivuilta.

Missä asioissa kannattaa hakeutua ikäihmisten sosiaalipalveluihin?

Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen tehtävissä yhteydenotoissa toistuvat usein alla olevat aiheet:

  • Itsenäinen selviytyminen tai arjessa jaksaminen
  • Yleinen terveys tai turvallisuus
  • Taloudellinen tilanne
  • Mielenterveys tai päihteiden käyttö
  • Asuminen
  • Yksinäisyys
  • Laiminlyönti tai kaltoinkohtelu
  • Asiointi monissa eri palveluissa ilman selkeää ratkaisua tai riittävää hoitoa

Älä jää turhaan miettimään, onko asiasi riittävän suuri tai oikeanlainen. Ammattilaisen keskusteluapu ja neuvonta ohjaa sinut oikeaan suuntaan oli tilanteesi mikä tahansa. Monesti tilanteet ratkeavat jo puhelinkeskustelussa. Tarvittaessa ohjaamme sinut oikeanlaisen tuen äärelle.

Reseptini pitäisi uusia, mitä teen?

Uusi resepti ensisijaisesti Omakannan kautta.

Jos reseptin uusiminen Omakannan kautta ei onnistu, voi ottaa yhteyttä hoitajaan tai lääkäriin Omaolon kautta.

Jos sinulla on nimetty hoitovastaava, voit olla yhteydessä suoraan häneen puhelimitse.

Päihdelääkärin määräämien lääkkeiden reseptiuusinnassa ota yhteyttä päihdehoitajaasi.

Aikuisten mielenterveys ja päihdepalvelujen asiakasohjauksen kautta ei voi hoitaa reseptin uusintaa tai ajanvarausta terveyskeskuksen lääkärille/psykiatrille/päihdelääkärille.