Siirry sisältöön

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjuminen. Palvelu tukee osaltaan erityisesti ikäihmisten suoriutumista ja omatoimisuutta, osallisuutta yhteiskuntaan sekä mahdollisuuksia asua kotona.

Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään oman asuinkunnan alueelle. Matkoja voit saada enintään kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Käyttämättä jääviä matkoja ei voi siirtää käytettäväksi myöhemmin. Tehostetussa palveluasumisessa asuva voi saada 2-4 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Liikkumista tukevina palveluina sinulle voidaan tarjota myös julkisten liikennevälineiden käytön ohjausta, ohjattua harjoittelua, saattajapalvelua tai ryhmäkuljetuksia.

Toimi näin

Voit hakea palvelua hakemuslomakkeella, jonka löydät Keusoten verkkosivuilta. Saat hakemuksen tarvittaessa myös ikäihmisten ohjauksesta ja neuvonnasta.

Varaudu ilmoittamaan tulosi ja varallisuutesi sekä toimittamaan näitä koskevat tositteet hakemuksen yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalvelumatkoja voit saada, mikäli:

 1. et saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla (esim. Kelan korvaukset)
 2. sinulla on ikääntymisen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia ja
 3. et kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai palveluliikennettä.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä eikä sitä voi käyttää lääkärissäkäynti-, tutkimus-, sairaala-, tai kuntoutusmatkoihin, joihin sinun on mahdollisuus hakea korvausta Kelalta.

Palvelun myöntämisessä noudatetaan tulo- ja varallisuusrajoja.

Tulorajat:

 • Yhden hengen taloudessa 1300 € / brutto
 • Kahden hengen taloudessa yhteensä 2400 € / brutto.

Varallisuusrajat:

 • Yhden hengen taloudessa 5000 €
 • Kahden hengen taloudessa yhteensä 8000 €.

Ennen palvelun myöntämistä sinulle tehdään yksilöllinen palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa noudatetaan Keusoten yhtymähallituksen palvelulle vahvistamia soveltamisohjeita. Saat kirjallisen päätöksen palvelusta muutoksenhakuohjeineen. Jos myöntämisperusteet täyttyvät, palvelu myönnetään hakemuskuukauden alusta alkaen.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
 • Maanantai 9:00 - 15:00
 • Tiistai 9:00 - 15:00
 • Keskiviikko 9:00 - 15:00
 • Torstai 9:00 - 15:00
 • Perjantai 9:00 - 13:00