Gå till innehåll

Jourhjälpen 116117

På Jourhjälpens nummer 116117 får du handledning och rådgivning vid brådskande hälsoproblem som inte är nödsituationer. Du kontaktar Jourhjälpen genom att ringa numret 116117. Kontakta Jourhjälpen innan du söker dig till jouren. Jourhjälpen ger dig också vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen betjänar 24/7. På vardagar kontaktar du i första hand din hälsostation. I nödsituationer ska du alltid ringa nödnumret 112.

Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS erbjuder Jourhjälpen 116117 för invånarna på sitt område. Du hittar Jourhjälpens texttjänst för personer med nedsatt hörsel och talförmåga på adressen 116117.fi.

Öppettider

  • Alltid öppet

Telefon

Tjänster

Genom att klicka på tjänstens namn kommer du till tjänstens egen sida. Genom att klicka på plustecknet ser du tjänstens befintliga elektroniska servicekanaler och telefonnummer

Sähköinen asiointi
Telefontjänster för mottagningstjänster
Betjäningstider
  • Måndag 08:00 - 16:00
  • Tisdag 08:00 - 16:00
  • Onsdag 08:00 - 16:00
  • Torsdag 08:00 - 16:00
  • Fredag 08:00 - 16:00
Jourhjälpen 116117
Betjäningstider
  • Alltid öppet