Siirry sisältöön

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa asiointi ja tuen tarpeesta ilmoittaminen

Mistä löydän lastenvalvojan yhteystiedot? Mistä löydän vastauksia liittyen isyyteen, elatusapuun, lasten huoltoon tai tapaamisoikeuteen liittyen?

Lastenvalvojan yhteystiedot sekä lisätietoja perheoikeudellisista palveluista löydät Keusoten verkkosivuilta.

Mitä tapahtuu lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton jälkeen?

Lastensuojeluilmoitus saapuu Keusoten lapsiperheiden virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystyksen työntekijöillä on seitsemän arkipäivää aikaa käsitellä lastensuojeluilmoitus. Mikäli lapsi tai nuori on jo sosiaalitoimen asiakkuudessa, siirtyy lastensuojeluilmoitus hänen omalle työntekijälleen. Lastensuojeluilmoituksia tai yhteydenottoja käsittelevät ammattilaiset ovat lasten, nuorten ja perheiden tilanteisiin erikoistuneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Kun Keusoten lapsiperheiden sosiaalipäivystyksestä otettaan yhteyttä, asiakas voi kertoa tilanteestaan omin sanoin. Ammattilainen tukee ja kyselee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja lisätietoa tilanteen kartoittamiseksi. Keskustellessa arvioidaan, kuinka kiireellisestä ja vakavasta tilanteesta on kyse. Jatkotoimenpiteet ratkaistaan tilanteen mukaan ja sovitaan, kuinka asiassa edetään. Ilmoitukset käsitellään lapsen ja nuoren huoltajien sekä harkinnan mukaan lapsen itsensä kanssa.

Jos ilmoitus on tehty yksityishenkilönä ja nimettömänä, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei kerrota ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle. Ilmoitukseen kirjataan tiedot ilmoituksen tekijästä sekä ilmoituksen sisältö. Lapsen tai nuoren huoltajat sekä harkinnan mukaan lapsi tai nuori itse saavat ilmoituksen itselleen.

Milloin pitää tehdä lastensuojeluilmoitus?

Ennen lastensuojeluilmoituksen tekoa voi aina konsultoida puhelimitse sosiaalipäivystystä, jos ilmoituksen tekemisestä nousee kysyttävää.

Konsultoida voit, joko virka-aikaista sosiaalipäivystystä puh. 019 226 0400 arkisin ma−to 8–15 ja pe sekä arkipyhien aattoina 8–13. Virka-ajan ulkopuolella Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 019 711 0721

Lastensuojeluilmoitus tehdään, kun on huoli lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Lapseen kohdistuva pahoinpitely tai sen epäily
 • Lapsen hoidon laiminlyönti
 • Perheväkivalta
 • Lapsen/vanhemman päihteiden käyttö
 • Lapsen rikollisuus
 • Lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Sosiaalitoimen tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Täällä voit tehdä sähköisen lastensuojeluilmoituksen: Lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse olemalla yhteydessä sosiaalipäivystykseen.

Jos kerron huolestani liittyen lapseen tai nuoreen sosiaalihuollon ammattilaiselle, tehdäänkö hänestä lastensuojeluilmoitus?

Useimmiten ei. Tilanteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja monia lapsia, nuoria ja perheitä tukevia palveluja voidaan tarjota ilman lastensuojeluilmoitusta tai lastensuojelun asiakkuutta.

Joissain tilanteissa lastensuojeluilmoituksen tekeminen on välttämätöntä. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin kohdistuvat laiminlyönnit, heitä uhkaavat vaarat tai heitteillejättö voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, mikäli yksityishenkilö näin haluaa. Sosiaalitoimen tarkoitus on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä.

Olen viranomainen tai ammattihenkilö ja olen huolissani alaikäisestä asiakkaastani tai hänen perhetilanteestaan. Miten ilmoitan huolestani?

Pyri ottamaan huoli puheeksi asiakkaasi tai hänen huoltajansa kanssa. Huomioi oman ammattiryhmäsi substanssilainsäädäntö ja työnantajasi ohjeistus, mikäli keskustelet huolestasi lapsen tai nuoren huoltajalle.

Mikäli keskustelu asiakkaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, voitte tehdä yhdessä joko lastensuojeluilmoituksen tai tukea huoltajaa tekemään yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Huomioithan, että tuen tarpeen arvioimista varten tulee tunnistautua, jolloin sitä ei voi tehdä kuin huoltaja itse.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista, yhteinen keskustelu asiakkaan kanssa ei tuota toivottua tulosta tai asiakas ei ole kykeneväinen itse ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tilanteestaan. Jos asiakkaasi on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä lastensuojeluilmoitus, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Yhteydenottovelvollisia ammattilaisia ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat henkilöt. (Sosiaalihuoltolaki 35§). Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja tai ilmoittaa hänen tilanteestaan sosiaalihuoltoon, vaikka et saisikaan asiakkaasi suostumusta.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse virka-aikaiseen lapsiperheiden sosiaalipäivystykseen ma-to 8–15 ja pe sekä arkipyhien aatot 8–13. Virka-ajan ulkopuolella ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Olen huolissani lapsesta, alaikäisestä nuoresta tai lapsiperheestä. Miten ilmoitan huolesta?

Pyri ottamaan huoli puheeksi nuoren itsensä tai lapsen huoltajan kanssa. Mikäli keskustelu onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta henkilöä itseään ottamaan yhteyttä neuvontaan ja ohjaukseen tai hakeutumaan suoraan tarvitsemansa palvelun piiriin.

Joskus huolen puheeksi ottaminen ei ole mahdollista tai yhteinen keskustelu toisen henkilön kanssa ei tuota toivottua tulosta. Jos sinulla on edelleen huoli lapsesta, nuoresta tai perheestä, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella: lastensuojeluilmoitus.

Voit tehdä ilmoituksen halutessasi nimettömänä ja ilman ilmoituksen kohteena olevan henkilön suostumusta. Huomioithan, että ilmoituksen sisältö menee sellaisenaan lapsen huoltajille. Mikäli haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä, huomioithan ettei sinua voida tunnistaa myöskään tekstin sisällöstä. Ammattilaiset selvittävät henkilön tuen tarpeen viimeistään seitsemän arkipäivän aikana ilmoituksen saapumisesta.

Voit myös soittaa Lapsiperheiden ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen, mikäli haluat keskustella asiasta ammattilaisen kanssa.

Kiireellisessä tilanteessa, jonka käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse virka-aikaiseen lapsiperheiden sosiaalipäivystykseen ma-to 8–15 ja pe sekä arkipyhien aatot  8–13. Virka-ajan ulkopuolella ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Olen lapsi tai nuori, voinko itse ottaa yhteyttä?

Kyllä voit! Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse ja kerro tilanteestasi omin sanoin. Sovitaan yhdessä, miten tilanteessasi on hyvä edetä.

Nuorille on tarjolla myös chat-palvelu, jossa Keusoten ammattilaiset auttavat nuoria nimettömänä elämän erilaisissa pulmissa ma-to klo 16-18. 

Pääset Chattiin alla olevasta linkistä.

Missä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Lapsiperheiden neuvontaan ja ohjaukseen?

Neuvontaan ja ohjaukseen tehtävissä yhteydenotoissa toistuvat usein alla olevat aiheet:

 • Lapsen tai nuoren kasvatus ja käyttäytymisen haasteet
 • Perheen sisäiset ristiriidat ja vuorovaikutusongelmat
 • Vanhemman uupumus tai jaksaminen
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Päihteiden käyttö
 • Liiallinen pelaaminen
 • Lähisuhde- ja perheväkivalta

Jos asiakas on itse yhteydessä neuvontaan ja ohjaukseen tai sosiaalipäivystykseen omasta tilanteestaan, hän voi luottamuksellisesti kertoa tilanteestaan omin sanoin. Ammattilainen tukee ihmistä ja kyselee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja lisätietoa. Tilannetta siis kartoitetaan ja selvitetään yhdessä. Tärkeää on myös arvioida, kuinka kiireellisestä ja vakavasta tilanteesta on kyse. Jatkotoimenpiteet ratkaistaan tilanteen mukaan ja sovitaan, kuinka asiassa edetään. Useissa tapauksissa pelkkä keskustelu riittää ja voit itse edistää asiaa eteenpäin saamiesi neuvojen mukaisesti.

Älä jää turhaan miettimään, onko asiasi riittävän suuri tai oikeanlainen. Ammattilaisen keskusteluapu ja neuvonta ohjaa sinut oikeaan suuntaan oli tilanteesi mikä tahansa. Tarvittaessa ohjaamme sinut oikeanlaisen tuen äärelle.