Siirry sisältöön

Tukea maahanmuuttajien hyvinvointiin ja terveyteen

Hyvinvointi ja terveys on tärkeä osa kotoutumista. Jos ei voi hyvin, kotoutumistoimiin osallistuminen ja arjessa pärjääminen vaikeutuu. On tärkeää tukea jokaisen maahanmuuttajan terveyttä ja hyvinvointia vahvistavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi:

  • Uudessa kotimaassa hyväksi koettu elämänlaatu ja tyytyväisyys elinoloihin
  • Oman perheen ja yhteisön tuki
  • Luottamus suomalaiseen palvelujärjestelmään
  • Tietyt elintavat, kuten vähäinen alkoholin käyttö

Tämä asukaspolku on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeessa (Keusoten Hyte-verkosto). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.