Siirry sisältöön

Sijaiset

Tietoa ja ohjeita sijaisten käyttöön työnantajamallissa

Sinun on mahdollista palkata sijainen vakituisen avustajasi sairaus- ja vuosiloman, perhevapaiden tai muun poissaolon ajaksi. Keusote korvaa sijaisen palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Työnantajana vastaat itse sijaisen hankkimisesta ja palkkaamisesta.

  • Työsopimus (määräaikainen) tulee tehdä myös sijaisen kanssa. Tee työsopimus kolmena samanlaisena kappaleena, joista yksi on sinulle, toinen sijaiselle ja kolmas HA-keskukselle
  • Mikäli sinulla on useampia avustajia, joista yksi jää kokonaan tai tilapäisesti pois, tulee lisätyötä tarjota ensisijaisesti muille avustajille. Tästä ei saa kuitenkaan syntyä heille työaikalain tai työehtosopimuksen mukaista ylityötä. Vasta tämän jälkeen voit palkata uuden avustajan tai sijaisen tai hankkia apua muulla tavoin.     
  • Äkillisiä tilanteita varten olisi hyvä, jos sinulla on jo etukäteen tiedossa henkilö, joka voi tarvittaessa toimia sijaisena vakituiselle avustajallesi
  • Sijaisen etsimiseen voit käyttää samoja kanavia kuin vakituisenkin avustajan kohdalla

Sijaisjärjestelyt kiireellisissä tilanteissa

Kiireellisissä ja välttämättömissä sijaistarpeissa voidaan sijaisjärjestelyt tarvittaessa hoitaa henkilökohtaisen avun ostopalveluna, palvelusetelillä tai kotihoidon käynteinä. Tämä edellyttää, että saamaasi palvelupäätökseen on tehty kirjaus tällaisesta sijaisjärjestelystä. Mikäli palvelupäätöksessäsi ei ole tästä merkintää ja avustajasi on sinulle välttämätön, ole yhteydessä omaan vastuutyöntekijääsi vammaispalveluiden sosiaalityössä.  

Mikäli avustajasi jää yllättäen tai ilmoittamatta kokonaan pois ja avustaja on sinulle välttämätön, toimi näin: 

  • virka-aikana ole yhteydessä Keusoten vammaispalveluihin 
  • virka-ajan ulkopuolella ole yhteydessä Keusoten sosiaali- ja kriisipäivystykseen