Siirry sisältöön

Aikuisten taloudellinen tuki ja raha-asiat

Miten saan asunnon, kun olen menettänyt luottotietoni?

Jos olet 18-29 vuotias, hae asuntoa Nuorisosäätiöltä.

Muita vuokra-asunnon tarjoajia löydät mm. oman kuntasi verkkosivuilta tai hakemalla muualta verkosta.

Mistä voin hakea ruoka-avustusta?

Ruoka-avustustarjonta vaihtelee kunnittain. Voit tiedustella ruoka-avustusta esimerkiksi oman asuinpaikkakuntasi seurakunnista ja muista uskonnollisista yhteisöistä tai avustusjärjestöistä.

Ruoka-apua tarjoavia toimijoita löytyy myös Ruoka-apu -verkkosivulta.

Lisätietoa löytyy myös oman kuntasi verkkosivuilta.

Mistä haen vuokravakuutta?

Vuokravakuus kuuluu Kelan käsittelemän perustoimeentulotuen menoihin ja se haetaan perustoimeentulotukena Kelasta.

Jos tarvitset tukea Kelan perustoimeentulotuen hakemiseen, ota yhteyttä Kelan asiointipalveluihin.

Mikäli tarvitset Keusotesta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hae sitä sähköisesti seuraavilla lomakkeilla asuinkuntasi mukaan.

Tarvittaessa ota yhteyttä omatyöntekijääsi tai Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen.

Mitä teen, jos vuokra jää maksamatta tai en pysty maksamaan sitä?

Ole heti yhteydessä vuokranantajaasi ja pyydä maksuajan pidennystä. Laadi maksusuunnitelma vuokranantajan kanssa.

Hae Kelasta perustoimeentulotukea. Jos sinulla on voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentuloa Keusotesta.

Hae tarvittaessa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Keusotesta sähköisesti.

Tarvittaessa ota yhteyttä omatyöntekijääsi tai Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen.

Mitä teen, kun sähköyhtiö uhkaa sähköjen katkaisulla?

Ole ensitilassa yhteydessä sähköyhtiöön, jollet ole sitä jo tehnyt ja pyri neuvottelemaan ja tekemään maksusuunnitelma sähkölaskun maksamisesta.

Hae perustoimeentulotukea Kelasta.

Kelasta haettavassa perustoimeentulotuessa taloussähkö huomioidaan asumismenoina. Taloussähkö tarkoittaa kotitaloudessa muuhun kuin sähkölämmitykseen käytettävää sähköä.

Jos tarvitset tukea Kelan perustoimeentulotuen hakemiseen, ota yhteyttä Kelan asiointipalveluihin.

Missä tilanteissa voi hakea sähköihin taloudellista tukea Keusotesta?

Jos saat Kelasta hylkäävän päätöksen tai tarvitset muuten Keusotesta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, hae sitä sähköisesti seuraavalla lomakkeella.

Mikäli tarvitset tukea täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseen, ota yhteyttä omatyöntekijääsi tai Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen.

Mistä näen täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksen?

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätös toimitetaan sinulle postitse.

Kiireellisissä tilanteissa voit tiedustella päätöstä ottamalla yhteyttä Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen.

Rahat loppu. Mistä saan taloudellista tukea?

Toimeentulotuki koostuu Suomessa kolmesta eri osasta

  • Perustoimeentulotuesta (Kela)
  • Täydentävästä toimeentulotuesta (Keusote)
  • Ehkäisevästä toimeentulotuesta (Keusote)

Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla tulee olla perustoimeentulotuesta Kelan päätös. Hae ensiksi Kelasta toimeentulotukea ja odota päätöstä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea, jos sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu Kelan maksaman perustoimeentulotuen piiriin.

Kelan sivuilta saat selville millaisiin menoihin perustoimeentulotukea voidaan myöntää.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan harkinnalla myöntää erilaisista elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin Kela ei myönnä perustoimeentulotukea.

Tällaisia ovat menot, jotka aiheutuvat asiakkaan tai hänen perheensä erityisistä tarpeista tai olosuhteista. Esimerkiksi vauvan syntymästä aiheutuvat kulut, ensimmäisen asunnon välttämättömät huonekalut tai läheisen hautaamisesta aiheutuneet kulut.

Myös menot, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon tai itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi voivat olla täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen perusteena.

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Keusotesta sähköisesti.

Tarvittaessa ota yhteyttä omatyöntekijääsi tai Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen.

Minulla ei ole vielä Kelan päätöstä perustoimeentulotuesta

Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Hae perustoimeentulotukea Kelan ohjeiden mukaisesti. Ilmoita hakemuksen yhteydessä Lisätietoja -kohdassa, että sinulla on täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve. Kirjoita samaan kohtaan millaisista menoista on kyse.

Kela tekee päätöksen perustoimeentulotuen osalta seitsemän arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan.

Perustoimeentulopäätöksen jälkeen Kela siirtää hakemuksen ratkaistavaksi Keusoteen. Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.

Minulla on jo päätös perustoimeentulotuesta

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, kun olet saanut myönteisen tai kielteisen päätöksen Kelasta perustoimeentulotuesta.

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Keusotesta sähköisesti.

Tarvittaessa ota yhteyttä omatyöntekijääsi tai Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen.

Hyödyllisiä linkkejä