Siirry sisältöön

Muistitutkimukset ja hoito

Muistiongelmien selvittely kannattaa aloittaa varhain, heti joko henkilön itsensä tai hänen läheistensä huolen herätessä. Muistin heikkeneminen voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina selvitä arkisissa toiminnoissa: puhutut sekä sovitut asiat unohtuvat, tavarat katoavat. Sanojen löytyminen voi olla vaikeaa, uusien asioiden oppiminen vaikeutuu ja aloitekyky heikentyy. Liikkuminen vieraissa paikoissa saattaa muuttua epävarmaksi. Suurin osa muistioireista on ohimeneviä ja ne liittyvät usein esimerkiksi stressiin, väsymykseen, masennukseen tai unettomuuteen. Muistitutkimuksiin ja -hoitoon on syytä hakeutua, kun muistiongelmat vaikuttavat selvästi arjen sujumiseen ja tilanne on aiempaan nähden muuttunut.

Muistitutkimukset aloitetaan omalla terveysasemalla hoitajan vastaanotolla. Hoitajan tekemän alkuhaastattelun ja perustutkimusten jälkeen lääkäri arvioi tarpeen jatkotutkimuksille.

Muistisairausepäilyn herätessä jatkotutkimukset tehdään lääkärin lähetteellä:

Alle 70-vuotiaille pääsääntöisesti Hyvinkään sairaalan neurologian poliklinikalla
Yli 70-vuotiaille Keusoten geriatrian poliklinikoilla
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden muistitutkimukset tehdään kotihoidossa kotihoidon lääkärin toimesta.

Muistisairausdiagnoosin ja hoidon käynnistämisen jälkeen asiakas ja hänen läheisensä saavat muistikoordinaattorin tukea arjen sujumiseen ja kotona pärjäämiseen. Muistikoordinaattori myös kertoo asiakkaan alueella olevista muistipotilaan kuntoutus- ja ryhmätoiminnoista ja ohjaa niihin mukaan. Hän myös kartoittaa ja tiedottaa asianmukaisista tukipalveluista ja etuuksista. Muistikoordinaattorin työparina lääketieteellisissä asioissa toimii terveyskeskuslääkäri tarvittaessa poliklinikoiden erikoislääkäreitä konsultoiden.

Toimi näin

Mikäli toimintakykysi on hyvä eikä äkillistä avun tarvetta arjessa ole, hakeudu muistitutkimuksiin omalle terveysasemalle. Keskitetty ajanvaraus ohjaa sinut ensikäynnille oman terveysaseman hoitajan vastaanotolle, josta tutkimukset etenevät tarvittaessa Keusoten alueen muistipolun mukaisesti.

Arjen selviytymisen jo vaikeuduttua voit olla muistiasioissa yhteydessä myös ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen. Palvelutarpeen arviointi voi olla tarpeen, jos koet tukitoimien ja avun järjestämisen kotiin olevan kiireellistä tai arvioit, että mahdollisilla muistitutkimuksilla ei saada ongelmia kokonaan ratkaistua.

Kotihoidon asiakkaana voit olla yhteydessä suoraan omaan kotihoidon tiimiin tai vastuuhoitajaan muistitutkimusten käynnistämiseksi.

Puhelinasiointi

Geriatrian poliklinikoiden keskitetty puhelinpalvelu

Puhelinasiointi hoitovastaavan kanssa

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keusote