Siirry sisältöön

Kehitysvammavastaanotto

Kehitysvammavastaanotto tarjoaa tukea ja ohjausta kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Palveluissamme keskeistä on asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnin pohjalta moniammatillinen kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta.

Kehitysvammavastaanotolla työskentelee moniammatillinen tiimi. Tiimiin kuuluu erikoislääkäreitä, kuntoutuskoordinaattori, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit sekä asiakassihteerit. Muita erityispalveluita ostamme yksilöllisen tarpeen mukaan. Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä mm. vammaispalveluiden kanssa.

Kehitysvammaisten asiakkaiden muut kuin kuntoutussuunnitelmaan liittyvät terveydenhuollon asiat hoidetaan terveysasemalla. Esimerkkeinä terveysasemalla hoidettavissa asioista ovat reseptien uusiminen sekä akuuttien ja kroonisten sairauksien hoito.

Toimi näin

Palveluihimme voi tulla asiakkaan tai hänen edustajansa yhteydenoton perusteella. Palveluihin voi ohjautua myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tai erikoissairaanhoidon lähetteellä.

Voit olla yhteydessä kehitysvammavastaanottoon puhelimitse tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Lomakkeella voit myös perua varatun vastaanottoajan.

Kiireellisissä terveydentilaa koskevissa asioissa, akuuttien ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa ja reseptien uusimisessa ota aina yhteyttä omaan terveysasemaan.

Terveysasemien vastaanotot

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluita tarjotaan henkilöille, joilla on todettu selvittelyssä oleva kehitysvammadiagnoosi, ja hän on valinnut perusterveydenhuollon palvelut Keusoten hyvinvointialueelta.

Tarkennuksia kehitysvammavastaanoton palvelusisällöstä

Tavoitteenamme on tukea kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ja osallisuutta elämän eri osa-alueilla. Selvitämme asiakkaan elämänvaiheeseen liittyviä palvelutarpeita ja teemme tarvittavia lausuntoja ja tutkimuksia. Keskeistä on kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Muissa terveydenhoidollisissa asioissa asiointi tapahtuu omalla terveysasemalla. Olemme listanneet esimerkkejä, milloin voit hakeutua kehitysvammavastaanotolle ja milloin omalle terveysasemalle. Terveysasemalla asioinnista löydät lisätietoja kohdasta Terveysasemien vastaanotot.

Meille vai terveysasemalle?

Alla on listattuna kehitysvammavastaanoton ja terveysaseman keskeisimmät vastuualueet kehitysvammaisen henkilön terveydenhoidollisissa asioissa.

Kehitysvammavastaanotto

 • Toimintakyvyn ja kehitystason arvioinnit
 • Kuntoutussuunnitelmat
 • Haastavan käyttäytymisen ja psyykkisten ongelmien selvittely yhteistyössä lähiverkoston kanssa
 • Tukitoimien suunnittelu vammaispalveluiden kanssa, esim. jalkautuvat asiantuntijapalvelut
 • Psykologin tutkimukset ja palvelut, seksuaaliohjaus, autismi- ja AAC-ohjaus
 • Downin syndrooman kehitysseuranta yhteistyössä lastenneuvoloiden kanssa
 • Ajokorttia varten tarvittavat neuropsykologiset testaukset ja neurologin arvio
 • Etuuksiin ja tukiin tarvittavat lääkärinlausunnot, esim. vammaistuki, nuoren kuntoutusraha, eläkettä saavan hoitotuki
 • Lääkärintodistukset esim. koulun aloitukseen, opintoihin hakuun ja yhteisvalintaan liittyen
 • Lääkitysten aloitus ja seuranta yhteistyössä muiden hoitotahojen kanssa
 • Asiakkaan lähiverkoston tukeminen ja ohjaaminen
 • Yhteistyö ja konsultaatio sidosryhmien kanssa

Terveysasema

 • Somaattinen hoito eli tilapäisten ja pitkäaikaisten sairauksien hoito
 • Lääkehoito ja reseptien uusinta, mikäli lääkitys ei vaadi kehitysvammaisuuteen liittyvää erityisosaamista
 • Suunterveydenhuolto. Lähete anestesiaa vaativiin toimenpiteisiin tehdään suunterveydenhuollosta
 • Terveystarkastukset ja tarvittavien todistusten laatiminen
 • Perustason kuntoutus ja suunnittelu, esim. vammojen jälkeinen kuntoutus

Näin löydät meille

Kehitysvammavastaanotto sijaitsee Hyvinkään H-sairaalassa. Ohessa kuvalliset ohjeet H1-sisäänkäynnille. Vastaanotto sijaitsee 3. kerroksessa.

Kehitysvammapoliklinikan sisäänkäynti (H1) sijaitsee Hyvinkään sairaalan H-rakennuksessa. Kuvassa näkyvästä suunnasta kulje suoraan ja käänny kulmasta oikealle.
Kehitysvammavastaanotolle pääset H1-sisäänkäynnistä. Vastaanotto sijaitsee 3. kerroksessa.

Palvelun maksullisuus

Kehitysvammavastaanotolla asiointi on maksutonta. Mikäli asiakkaalle myönnetään vastaanotolta maksusitoumus terapiaan, peritään 18 vuotta täyttäneeltä terapian omavastuuosuus.

Puhelinasiointi

Kehitysvammavastaanoton puhelinasiointi

Palveluajat

Puhelusta veloitetaan normaali paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.

Maksullisuus

Other

Palveluajat
 • Tiistai 9:00 - 10:00
 • Torstai 9:00 - 10:00

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue