Siirry sisältöön

Monipuoliseksi geriatrian osaajaksi

Monipuoliseksi geriatrian osaajaksi.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusotella) voi kehittyä geriatrian monipuoliseksi osaajaksi suorittamalla geriatriaan erikoistuvan lääkärin koulutusjakson. Koulutus antaa erittäin kokonaisvaltaisen kuvan geriatrin työstä kiinnostuneelle lääkärille.

Keusotella geriatriaan erikoistuvan lääkärin koulutusjakso mahdollistaa laaja-alaisen perehtymisen ikääntyneiden koko hoitoketjun toimintaan. Geriatriaan erikoistuva lääkäri Oliver Latvaniemi on työskennellyt Keusoten eri yksiköissä. Mikä on parasta työssäsi?

“Viikoittaiset geriatrian koulutus- ja ohjaustunnit”, vastaa Latvaniemi empimättä. ”Keusotella geriatriaan pääsee perehtymään monipuolisesti eri yksiköissä oman kiinnostuksen mukaan: kotihoito, kotisairaala, geriatrian poliklinikka, kuntoutuskeskus ja akuuttiosasto”, jatkaa Latvaniemi.

Kohti tavoitteita

Geriatrian koulutusjakso kestää reilut kaksi vuotta, ja sen voi kokonaisuudessaan suorittaa Keusoten eri yksiköissä. Koulutettavalle räätälöitävässä erikoistumissuunnitelmassa huomioidaan monipuolisen perehtymisen lisäksi erikoistuvan omat tavoitteet ja mahdollistetaan työn suunnittelu myös henkilökohtaisen elämän tarpeet huomioiden.

Osassa yksiköitä arjen ja työn yhteensovittamista helpottaa osittainen etätyö. Esimerkiksi kotihoidossa ja kotisairaalassa yhden päivän viikosta voi tehdä töitä kotoa tai vaikkapa mökiltä käsin.

”Koulutettava saa vahvan tuen ohjaajalta, erikoistuvien lääkäreiden tiimiltä ja yksiköiden lääkäritiimeiltä.”

Geriatriaan erikoistuvan lääkärin kanssa käydään aloituskeskustelu paitsi Keusotelle tultaessa myös yksikön vaihtuessa ja määritetään oppimistavoitteet. Kunkin jakson lopussa pidetään arviointikeskustelu, jossa tarkastellaan tavoitteiden täyttymistä, arvioidaan osaamisen kehittymistä ja tarvittaessa päivitetään suunnitelmaa.

Kuvassa tulevia työkavereitasi Keusoten geriatrian poliklinikalta.

Meillä et jää yksin

Keusotella kehitetään vahvasti geriatrian työn sisältöä ja hoidon vaikuttavuutta. Viikoittaiset yhteiskokoukset muiden geriatriaan erikoistuvien kanssa mahdollistavat tiiviin kollegatuen sekä yhteisen tekemisen ja kehittämisen. ”Koulutettava saa vahvan tuen ohjaajalta, erikoistuvien lääkäreiden tiimiltä ja yksiköiden lääkäritiimeiltä. Aina on joku kollega, jolle voi soittaa, jos on kysyttävää”, kertoo Latvaniemi.

Työtä Keusotella helpottaa myös yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä (OMNI360), joka mahdollistaa kokonaisnäkymän potilaan tilanteeseen sekä sujuvan tiedonkulun esimerkiksi kotihoidon ja akuuttiosastojen välillä.

Työtä geriatrisena konsulttina

Geriatrian erikoistumiskoulutuksen loppuvaiheessa jo hankittua osaamista ja kokemusta ikääntyneiden palveluketjusta pääsee hyödyntämään hospitalistin työssä. Hospitalisti työskentelee HUS Hyvinkään sairaalan erikoissairaanhoidossa geriatrisena konsulttina, joka ottaa potilaiden kokonaistilanteen ja toimintakyvyn huomioon.

“Tämä on tosi monipuolista työtä, jossa oppii joka päivä uusia asioita.”

Hospitalisti tekee päivittäin potilaan kuntoutuksen, jatkohoidon ja kotiutuksen suunnittelua sekä tiivistä yhteistyötä myös fysioterapeuttien, farmaseuttien, hoitokoordinaattorien ja kotiutushoitajien kanssa. “Työ on todella mielenkiintoista ja opettavaista. Olen mukana potilaskierrolla ja teen tiivistä yhteistyötä muiden erikoislääkäreiden kanssa. Tämä on tosi monipuolista työtä, jossa oppii joka päivä uusia asioita. Toivon, että tämä työjakso ei loppuisi ollenkaan, koska on ollut niin kivaa ja opettavaista työskennellä hospitalistina”, kertoo hospitalisti Raghda Al-Awad.

Miksi valita geriatrian erikoistumisjakso Keusotella?

  • Kohtaat potilaita laidasta laitaan: saat erittäin monipuolisen kuvan geriatrin työstä ja parhaat mahdolliset lähtökohdat työssä onnistumiseen
  • Löydät hyvän työyhteisön: geriatriasta innostuneet kollegat, erityisosaamista geriatriasta ja kattavan geriatrian polun
  • Halutessasi voit työskennellä osa-aikaisesti, ja osassa yksiköitä myös etätyö on mahdollista
  • Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja hyvä it-tuki helpottavat työtäsi ja mahdollistavat keskittymisen potilaan hoitamiseen.

Teksti: Katja Männistö; Valokuva: Iiro Rautiainen