Siirry sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista ennaltaehkäisevää, tilapäistä tukea Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella asuville lapsiperheille. Palvelua myönnetään perheeseen tietyin perustein, kun vanhempien toimintakyky on alentunut. Palvelun tarkoituksena on vahvistaa perheesi hyvinvointi ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä sekä tukea ja ohjata perhettäsi selviytymään jatkossa omatoimisesti lapsiperhearjessa.

Lapsiperheiden kotipalvelun työskentelystä laaditaan yhdessä perheesi kanssa suunnitelma, johon kirjataan yhdessä asetetut tavoitteet ja toimintatavat. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Palvelu voi olla esimerkiksi lastenhoidossa ja huolenpidossa avustamista sekä välttämätöntä kodinhoidollista apua. Välttämätön kodinhoito voi olla esimerkiksi avustamisesta pyykkihuollossa, ruoanlaitossa tai kodin yleisen järjestyksen ylläpidossa. Kodinhoitoa tehdään mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä vanhemman kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu, jonka maksuperusteet määräytyvät asiakasmaksulain perusteella.

Asiakasmaksut

Toimi näin

Palvelun piiriin pääset olemalla yhteydessä oman alueen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaajaan. Puhelinpalvelussa voit keskustella lapsiperheiden kotipalvelun sisällöstä asiakasohjaajamme kanssa.

Voit halutessasi jättää takaisinsoittopyynnön, jolloin soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian, mutta viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on suunnattu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella asuville perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja tuen tarve.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään seuraavin perustein:

 • Ennen synnytystä tai synnykseen jälkeinen tuen tarve tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve
 • Monikkoperheeseen liittyvä avun tarve
 • Vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
 • Perheen kriisitilanne
 • Vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus
 • Asiointikäyntien ajalle lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.
 • Muu erityinen tarve

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää:

 • Ainoastaan siivouksen tarpeeseen. Kodinhoidon tehtävät tehdään yhdessä perheen kanssa.
 • Lasten kuljetuksen tarpeeseen
 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • Pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon
 • Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • Vanhempien työssäkäynnin, kotona tehtävän etätyön, opiskelun, harrastustoiminnanaikaiseksi päivähoidoksi, koululaisten aamu -tai iltapäivähoidoksi tai pääsääntöisesti vanhempien yhteisen ajan vuoksi
 • Lapsen lääkehoidon tarpeeseen

Puhelinasiointi

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Järvenpää)

Palveluajat

 • Maanantai 8:00 - 16:00
 • Tiistai 8:00 - 16:00
 • Keskiviikko 8:00 - 16:00
 • Torstai 8:00 - 16:00
 • Perjantai 8:00 - 16:00

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Nurmijärvi ja Hyvinkää)

Palveluajat

 • Maanantai 8:00 - 16:00
 • Tiistai 8:00 - 16:00
 • Keskiviikko 8:00 - 16:00
 • Torstai 8:00 - 16:00
 • Perjantai 8:00 - 16:00

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Tuusula, Mäntsälä & Pornainen)

Palveluajat

 • Maanantai 8:00 - 16:00
 • Tiistai 8:00 - 16:00
 • Keskiviikko 8:00 - 16:00
 • Torstai 8:00 - 16:00
 • Perjantai 8:00 - 16:00

Palvelupaikat