Siirry sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista ennaltaehkäisevää, tilapäistä tukea lapsiperheille. Palvelua voidaan myöntää perheeseen tietyin perustein, kun vanhempien toimintakyky on alentunut. Palvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja. Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää ohjausta ja neuvontaa arjen hallintaan liittyvissä asioissa, päivittäisissä kodinhoidollisissa töissä auttamista sekä auttamista lasten hoidossa. Kodinhoidolliset työt tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen hallintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu, jonka maksuperusteet määräytyvät asiakasmaksulain perusteella.

Toimi näin

Palvelun piiriin pääsee olemalla yhteydessä oman alueen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on suunnattu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja tuen tarve.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään seuraavin perustein:

 • Raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve
 • Monikkoperheeseen liittyvä avun tarve
 • Vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
 • Perheen kriisitilanne (esim. perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema, avioero)
 • Vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus
 • Muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa).

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää:

 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
 • Pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon
 • Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • Vain siivouspalveluna
 • Lasten kuljetuksiin

Puhelinasiointi

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Hyvinkää)

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Järvenpää, Mäntsälä & Pornainen)

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Nurmijärvi)

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus (Tuusula)

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keusote