Siirry sisältöön

Ota puheeksi, kun huoli pärjäämisestä herää

Kuvituskuva

Keusote ja Kustannus Oy Duodecim ovat tehneet yhteistyössä ”Miten otat huolen puheeksi” -verkkokurssin. Kaikille avoimella verkkokurssilla voit tutustua hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijöihin sekä siihen, miksi on tärkeä toimia, kun huoli omasta, läheisen, asiakkaan tai potilaan pärjäämisestä, hyvinvoinnista tai terveydestä herää.

Hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijöitä

Yhtenä Keusoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteena on tunnistaa uhkatekijöitä, jotka hoitamatta jätettyinä voivat vaikuttaa asukkaaseen negatiivisesti, lisäten muita hyvinvoinnin, terveyden ja pärjäämisen esteitä sekä palveluntarvetta. Uhkatekijöitä ovat muun muassa:

  • Arjessa pärjäämättömyys
  • Muistiongelmat
  • Koettu yksinäisyys
  • Hoitamaton sairaus
  • Hoitamaton suun terveys tai hygienia
  • Epämääräiset kaatumiset ja tapaturmat
  • Hallitsematon päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet
  • Vaikeudet ymmärtää, aloittaa tai noudattaa annettuja hoito-ohjeita

Oma- ja itsehoidon tuen menetelmiä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi on tarjolla lukuisia oma- ja itsehoidon menetelmiä. Oma- ja itsehoidon tuki muodostuu muun muassa nettimenetelmistä ja -infosta, valmennus- ja ryhmätoiminnoista sekä kuntien, seurakuntien ja kolmannen sektorin vapaaehtoisista toimijoista. Edellä mainitut toimijat ovat merkittävässä roolissa monitoimijaista yhteistyötä ja kumppanuutta vahvistavassa Keusoten alueen HYTE-allianssi -hankkeessa.

Potilaat ja asiakkaat ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita ja samalla kuitenkin sote-palveluissa suuri ja hyödyntämätön voimavara. Tämän asiantuntijuuden käyttöönotto on tarpeen.”

– Erityisasiantuntija Katri Patronen, Keusote

Lue lisää:

Lisätietoja: