Siirry sisältöön

Vertaistuki on tärkeä hyvinvoinnin tuki

Vertaistuki on vapaaehtoista kokemusten vaihtamista, jossa samankaltaisia asioita kokeneet jakavat toisilleen kokemuksiaan sekä saavat tukea, toivoa, apukeinoja ja uusia näkökulmia asioihin. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Vertaistukijana toimiminen on jo itsessään palkitsevaa ja antaa mielihyvää. Vertaistukijan on erityisen tärkeää huolehtia myös itsestään, jotta hän jaksaa tarjota tukea muille.

Video vertaistuesta – Vertaistalo.fi

Tämä asukaspolku on tehty yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeessa (Keusoten Hyte-verkosto). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.