Siirry sisältöön

Vammaispalveluiden ohjaaja Merja Kutvonen: ”Työn merkityksellisyys motivoi”

Vammaispalveluiden kehittämistoiminnasta vastaava ohjaaja Merja Kutvonen: ”Työn merkityksellisyys motivoi”

Merja Kutvonen työskentelee Keusoten vammaispalveluiden yksikössä Mesikämmenessä, jossa tuetaan asiakkaiden arjen toimintakykyä monin eri tavoin.

Kehittämistoiminnasta vastaava ohjaaja Merja Kutvonen vastaa Mesikämmenen neljän hengen tiimissä asiakkaiden työelämäosallisuuden edistämisestä. Käytännössä työn jälki näkyy moninaisten erilaisten tapahtumien tuottamisena Mesikämmenen oman bändin, taidenäyttelyiden ja kahvilan muodossa sekä käden taitoja edistävinä puutöinä.

Auttamista valmentavalla otteella

Ohjaaja Kutvosen kutsumusammatissa yhdistyvät paitsi hyväntekeminen ja vahva auttamisen halu myös kiinnostus musiikkiin, käsillä tekemiseen ja luovuuteen. Sosionomi Kutvonen on alkuperäiseltä koulutukseltaan musiikkipedagogi, mikä on myös osaltaan antanut esimerkiksi bändin perustamiselle ja pyörittämiselle mahdollisimman hyvät lähtökohdat.

Kutvonen motivoituu työssään asiakkaiden aidosta kohtaamisesta, yhteisistä projekteista ja monipuolisesta vuorovaikutuksen maailmasta.

”Paras kiitos työstäni on se, kun näen, että olen voinut tukea mahdollisimman monen asiakkaan omaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Yhdessä asiakkaan kanssa myös suunnitellaan ja mietitään, mihin tähdätään seuraavaksi. Kiteytetysti kyse on valmentavasta kehittämisestä”,

kertoo Kutvonen.
“Paras kiitos työstäni on se, kun näen, että olen voinut tukea mahdollisimman monen asiakkaan omaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja”, kertoo ohjaaja Merja Kutvonen.

Asiakkaan toiveet keskiössä

Kutvosen kädenjälki näkyy laajemminkin Mesikämmenen tuloksissa ja tavassa toimia. Hänen ohjauksessaan asiakas on nostettu keskiöön.

”Keskittyminen musiikkiin, taiteeseen, kahvilan pitämiseen ja puutöihin ei ole sattumaa tai ylhäältä päin saneltua, vaan taustalla ovat asiakkaiden aidot toiveet. Myös yksittäisiin tapahtumiin liittyvät projektit suunnitellaan yhdessä alusta alkaen. Asiakkaiden jatkuva kuuntelu on nostanut asiakkaiden toimintakykyä ja heijastunut positiivisesti myös asiakastyytyväisyyteen”,

iloitsee Kutvonen.

Työn ohella Kutvonen kehittää omaa osaamistaan opiskelemalla sosionomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Aktiivisen arjen vastapainoksi hän rentoutuu kuten opettaa: Perheessä harrastetaan musiikkia ja käden taitoja pidetään yllä käsitöillä ja leipomalla sekä erilaisilla luovilla projekteilla. Sydäntä lähellä ovat myös mökkeily, luonnossa liikkuminen ja lukeminen.

Teksti: Katja Männistö, Kuvat: Iiro Rautiainen ja Hanna Viita