Siirry sisältöön

Avustajan vuosiloma

Tietoa ja toimintaohjeita avustajan vuosilomaan liittyen

Vuosilomalaki ja Heta-liittoon kuuluvien työnantajien kohdalla työehtosopimus (Heta-TES) määrittelee avustajasi lomat ja niiden pituuden. Sinulla on oikeus palkata sijainen avustajasi vuosiloman tai vapaan ajalle.  

Työnantajana olet velvollinen huolehtimaan siitä, että työntekijäsi pitää lomaa. Erityistilanteita lukuun ottamatta avustajan lomia ei korvata rahana. Siksi on tärkeää, että suunnittelet vuosilomat hyvissä ajoin yhdessä avustajasi kanssa.  

Vuosiloman kertyminen

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. 31.3. Tältä ajalta lasketaan vuosittain vuosilomapäivien kertyminen.

 • Mikäli työntekijän työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti alle vuoden, ansaitsee hän vuosilomaa 2 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta 
 • Mikäli työntekijän työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti yli vuoden, ansaitsee hän vuosilomaa 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymisvuodelta  
 • Avustajan palkkalaskelmasta löytyy lomakertymä, josta on mahdollista tarkistaa hänen ansaitsemansa lomapäivät 
 • Vuosilomaa kertyy sellaisilta kalenterikuukausilta, joiden aikana työntekijä on ollut töissä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa yhdellä työnantajalla 
 • Mikäli työntekijän työssäolo jää alle 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, hänelle ei kerry vuosilomaa. Työntekijällä on kuitenkin oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Vapaaoikeutta ei ole pakko käyttää. Vapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuosilomalain mukainen lomakorvaus. Vapaan antamiseen noudatetaan vastaavia periaatteita kuin vuosiloman antamiseen

Ohjeet vuosiloman suunnitteluun

 • Työnantajana sinulla on oikeus päättää vuosiloman ajankohdasta kuultuasi ensin työntekijääsi 
 • Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle 2.5.–30.9., muu osa lomasta on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä 
 • Vuosiloman ajankohdasta muuna aikana kuin lomakaudella on mahdollista sopia työntekijän ja työnantajan kesken 
 • Vuosiloma on annettava yhdenjaksoisena vähintään 12 päivän (kaksi viikkoa) osalta. Huom! Lauantait lasketaan mukaan
 • Vuosiloman ajankohta tulee ilmoittaa työntekijälle hyvissä ajoin etukäteen ja viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkua 

Muista toimittaa ilmoitus avustajasi vuosilomasta HA-keskukseen ilmoitus poissaolosta/lomajaksoista -lomakkeella, jonka voit ladata itsellesi tältä sivulta.

Vuosilomapalkka

Vuosilomapalkka maksetaan työntekijälle hänen toiveidensa mukaisesti joko ennen loman alkamista tai työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä.  

 • Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka maksetaan aina työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä 
 • Mikäli työntekijäsi toivoo lomapalkkansa maksettavan ennen lomaa, tulee sinun toimittaa ilmoitus avustajasi vuosilomasta HA-keskukseen viimeistään edeltävän palkanmaksupäivän tuntilistan mukana
 • Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajille maksetaan työehtosopimuksen (Heta-TES) mukaisesti myös lomaraha. Lomaraha maksetaan aina samassa yhteydessä lomapalkan kanssa 

Oikeus vapaaseen ja lomakorvaus

Työntekijälle, jonka työssäolo on alle 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, ei kerry vuosilomaa. Vuosilomaa ei kerry myöskään silloin, jos työnantajan ainoana avustajana toimii perheenjäsen. Tapauksissa, jolloin vuosilomaa ei kerry, työntekijällä on halutessaan oikeus saada vapaata kaksi arkipäivää kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Työntekijän ei ole pakko käyttää vapaaoikeutta. 

Työntekijälle, jolle ei kerry vuosilomaa, maksetaan prosenttiperusteinen lomakorvaus. Lomakorvaus on palveluajan pituudesta riippuen 9 % (alle vuoden mittainen työsuhde) tai 11,5 % (yli vuoden mittainen työsuhde) työssäoloajalta maksetusta bruttopalkasta. Lomakorvaus maksetaan Keusotessa aina kokonaisuudessaan 30.6.