Siirry sisältöön

Opiskeluhuollon psykologit työssään

Opiskeluhuollon psykologin työnkuvaan kuuluu oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

Koululaisia odottamassa terveydenhoitajalle pääsyä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue – Keusote

Keusote on edelläkävijä hyvinvointialueena. Olemme tehneet vuosia töitä kuntayhtymänä ja nyt tekemisen meininki jatkuu Hyvinvointialueella! 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella. Vastaamme 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sote-palveluista. Hyvinvointialueella työskentelee yli 4 200 ammattilaista.

Tule mukaan osaavaan ja kannustavaan työyhteisöömme, rakentamaan kanssamme tulevaisuuden sotea!

Terveydenhoitaja keskustelee nuoren kanssa vastaanotolla.

Opiskeluhuollon psykologi Keusotessa

Iso organisaatio antaa mahdollisuudet moneen, ja näin on myös psykologien kohdalla. Meillä voit olla urasi alkutaipaleella tai kokenut konkari. Voimme räätälöidä sinulle itsesi näköisen työn Keusoten alueella ja rakentaa työnkuvasi toiveidesi mukaan. Meillä on mahdollisuus muun muassa osa-aikatyöhön tai etätyöhön joko osittain tai kokonaan.

Meillä työ on itsenäistä, mutta ei yksinäistä. Psykologeilla on säännölliset tiimitapaamiset oman kunnan psykologien kesken, joka takaa säännöllisen kollegiaalisen tuen. Lisäksi meillä saat ammatillisen esihenkilön ja psykologien tiimivastaavan tuen. Yhteistyötä tehdään kouluilla ja oppilaitoksilla mm. kuraattoreiden, terveydenhoitajien ja erityisopettajien kesken sekä työskennellään oppilaitosten muun henkilökunnan kanssa.

Koululaisia odottamassa terveydenhoitajalle pääsyä.

Opiskeluhuollon psykologin työnkuva

Opiskeluhuollon psykologin työnkuvaan kuuluu oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Työtä tehdään yhteistyössä kuraattorin, terveydenhoitajan, opetushenkilöstön ja muun mahdollisen verkoston kanssa. Verkostoon voivat kuulua tarpeen ja tilanteen mukaan esim. perheneuvola, nuorisoasema tai erikoissairaanhoito.

Työ pitää sisällään mm. keskustelukäyntejä oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi, psykologisia tutkimuksia ja arvioita sekä vanhempien ohjausta ja neuvontaa.

Opiskeluhuollon psykologi on mukana yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, joka kohdistuu koko opiskeluyhteisöön. Työtä tehdään tiiviissä konsultatiivisessa yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.

Meillä pääset osallistumaan myös monialaisiin yhteistyöverkostoihin sekä kehittämään yksikön psykologipalveluja ja työparitoimintaa yhteistyössä muun tiimin kanssa.

Kuvassa kaksi naista piirtävät piirtotaululle.

Missä kaikkialla psykologi voi työskennellä opiskeluhuollossa?

Esiopetus

Esiopetuksessa psykologin työ liittyy esiopetukseen osallistuvien lasten hyvinvoinnin ja oppimisedellytysten tukemiseen. Psykologi voi olla mukana kartoittamassa esikouluikäisten tuen tarpeita ja suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työssä korostuu mm. konsultatiivinen työ ja moniammatillinen työskentely.

Alakoulu

Koulupsykologin työ alakoulussa painottuu mm. konsultaatiotyöhön, moniammatilliseen työskentelyyn yhdessä oppilaan, huoltajien ja opetushenkilökunnan kanssa, oppimisvaikeuksien arviointiin sekä tukitapaamisiin. Työn olennaista sisältöä ovat tarvittavan tuen arviointi ja tähän liittyvä selvittely, moniammatillinen yhteistyö (mm. terveydenhoitaja, opettajat), psykologisten tutkimusten tekeminen sekä lyhytkestoinen terapeuttinen työskentely tunne-elämän haasteiden selättämiseksi (esim. ahdistus, pelko tai jännitys). Työskentelyyn kuuluu olennaisesti yhteistyötä myös huoltajien kanssa. Koulupsykologin asiantuntijuudelle on kouluilla paljon kysyntää ja psykologia lähestytään usein monenlaisten kysymysten kanssa, kun ollaan neuvonnan tai ohjauksen tarpeessa.

Yläkoulu

Koulupsykologin työ yläkoulussa painottuu alakoulun tapaan mm. konsultaatiotyöhön, moniammatilliseen työskentelyyn yhdessä oppilaan, huoltajien ja opetushenkilökunnan kanssa, oppimisvaikeuksien arviointiin sekä tukitapaamisiin. Yläkoulun oppilashuollon psykologin työssä korostuvat voimakkaammin oppilaiden tarve tukitapaamisille mm. erilaisiin tunne-elämän haasteisiin liittyen. Työnkuvaan kuuluu oleellisesti arvioinnin tarve psykologisille tutkimuksille, kuitenkin tarpeelliseksi arvioitujen tutkimusten määrän ollessa yleensä alakoulua vähäisempi.

Toinen aste / lukio

Toisen asteen psykologin työssä painottuu mielenterveystyö tukitapaamisten muodossa ja opintojen tukeminen yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti ammattikouluissa psykologin asiakkaiden ikähaarukka voi olla hyvin laaja, joka lisää työn monipuolisuutta.

Mitä Keusote tarjoaa psykologeille?

  • Mahdollisuuden arjen ja työn yhteensovittamiseen mukautetulla ja liukuvalla työajalla sekä etätyön keinoin. Meillä voit työskennellä esim. 60-100 % työajalla.
  • Maksamme työntekijöillemme kilpailukykyisen palkan ja työkokemukseen perustuvaa lisää.
  • Mahdollisuuden koulutuksiin, esim. lyhytterapeuttinen työote.
  • Säännölliset yksilö- ja ryhmätyönohjaukset sekä mahdollisuuden neuropsykologin yksilötyönohjaukseen.
  • Työmatkat ruuhkaa vastaan pääkaupunkiseudulta junalla tai autolla. Työpisteet sijaitsevat isojen valta- ja moottoriteiden varrella. Meillä on myös mahdollisuus leasing-auton käyttöetuun. Vakituisessa työsuhteessa oleville on tarjolla myös polkupyöräetu koeajan jälkeen.
  • Keusoten henkilöstöetuudet: kulttuuri-, liikunta- ja hierontaetu (E-passi). Edullisemmat hinnat hyvinvointialueen kuntien liikuntapaikkoihin (esim. uimahallit).
  • Työterveyspainotteinen sairaanhoito.
  • Muistamiset pidempiaikaisissa työsuhteissa ja suurissa merkkipäivissä.

Tutustu Keusoten työpaikkoihin sekä palkkoihimme osoitteessa keusote.fi/rekry.

Isona organisaationa mahdollistamme työntekijöille heidän itsensä näköisen työuran. Minkälaisen työuran sinä haluaisit?