Siirry sisältöön

Julkaistut tutkimukset ja opinnäytetyöt

Keusotessa tehdään vuosittain kymmeniä kiinnostavia tutkimuksia ja opinnäytetöitä, joilla kehitetään julkisia sote-palveluita. Tutustu julkaistuihin tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja artikkeleihin!

Tiedon hyödyntämisen kehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastaanottopalve-
luissa
Tekijä: Miia Vuorio. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: Tiedon hyödyntäminen, tiedontarpeen tunnistaminen, päivittäisjohtaminen, tiedolla johtaminen.

Subjektiivinen työhyvinvointi ja systeeminen toimintamalli: Kyselytutkimus subjektiivisen työhyvinvoinnin ja systeemisen toimintamallin yhteydestä työn vaatimusten ja voimavarojen -mallin viitekehyksessä Tekijä: Laila Kolehmainen. Julkaisu: eRepo 2024. Asiasanat: työn imu, työuupumus, implementaatio, systeeminen toimintamalli, perhesosiaalityö, lastensuojelu.

Asiakaskohtainen valvonta hyvän asiakaskokemuksen turvaajana ikääntyneiden ostoasumispalveluissa Tekijä: Tuija Nuutinen. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: valvonta, asiakaskokemus, ikääntyneet, ympärivuorokautinen asumispalvelu.

Läheisten osallisuuden lisääminen osana ikääntyneiden kuntoutumista Tekijä: Alli Niemi. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: ikääntyneet, kuntoutus, toimintakyky, läheiset, ennaltaehkäisy.

Pakolaisesta kuntalaiseksi: asiakaslähtöisen, osallisuutta ja kotoutumista edistävän palvelupolun kehittäminen hyvinvointialueella Tekijä: Anna-Karoliina Vilonen. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: Kiintiöpakolainen, kotoutuminen, osallisuus, palvelumuotoilu, asiakaslähtöisyys.

Päihdekuntoutusprosessit hyvinvointialueilla – Universalismin haasteet ja mahdollisuudet päihdepalveluissa sosiaalihuollon näkökulmasta Tekijä: Milla Sinisalmi-Suppula. Julkaisu: Trepo 2024. Asiasanat: hyvinvointialue, päihdepalvelut, päihdekuntoutus, sosiaalihuolto.

Palautelomakkeen kehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle : palautelomakkeen kehittäminen osana Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden kehittämistä Tekijä: Nina Laakso. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: lastensuojelu, avo- ja sijaishuolto, osallisuus, palveluiden kehittäminen.

Henkilöstön pitovoimatekijät Keusoten kotisairaalassa yhteisöohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen näkökulmasta Tekijä: Janita Laalo. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: hoitotyö, pitovoima, resillienssi, yhteisöohjautuvuus, valmentava johtaminen.

Suunnitelma perehdytysohjeiden sisällöstä : perehdytyksen kehittäminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa Tekijä: Maria Pihlajamaa. Theseus 2024. Asiasanat: Perehdytys, perehdytysprosessi, perehdytysohjelma, perehdytysohjeet, työtyytyväisyys, sitoutuminen.

Filippiineiltä rekrytoidun hoitohenkilökunnan perehdyttäminen : digitaalinen perehdytysmateriaali Keusoten käyttöön. Tekijä: Hathaikan Randelin. Theseus 2024. Asiasanat: maahanmuuttaja, filippiiniläishoitaja, hoitohenkilöstö, perehdytys, integraatio työyhteisöön, monikulttuurisuus, työmotivaatio ja työhön sitoutuminen.

“Se on lapsen tunne, ei minun.”: vanhempien kokemuksia Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen perhekeskuspalveluissa Tekijät: Jenna-Maria Juvonen ja Elina Kangas. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä, vanhemmuuden tuki, varhainen tuki, lapsen haastava käytös, lapsen uhmakkuus- ja käytöshäiriöt, vanhemmuusohjelmat, psykososiaaliset hoitomuodot.

Tukea ADHD-oireisten lasten toiminnanohjauksen, keskittymisen ja tunnesäätelyn haasteisiin – Opas neuropsykiatrisille valmentajille Tekijä: Anni Laukkanen. Julkaisu: Theseus 2024. Asiasanat: ADHD, neuropsykiatrinen valmennus, tukimuodot, opas.

Turvallinen ja rationaalinen lääkehoito lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidossa: nykytila ja kehittämistarpeet Tekijä: Aliisa Niemelä, Helsingin yliopisto. Julkaisu: Helda 2023. Asiasanat: lääkehoitoprosessi, lääkitysturvallisuus, rationaalinen lääkehoito, lastensuojelu.

Experiences of social inclusion in and through Encounter Art® : creative group activity in social rehabilitation. Tekijä: Heidi Hyrkäs, Metropolia-ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: Kohtaamistaide®, luova ryhmätoiminta, osallisuuden kokemus, sosiaalinen kuntoutus, taidelähtöiset menetelmät.

Hoitohenkilökunnan keskeiset osaamisvaatimukset ja osaamisen kehittäminen ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisen yksikössä. Tekijä: Anne-Mari Piippo, Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: ikääntyneiden hoitotyö, osaamisen varmistaminen, osaamisen tukeminen.

Sujuva konsultaatiokäytäntö auttaa jaksamaan: konsultaatiokäytännön kehittäminen perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan moniammatillisessa tiimissä kognitiivisen ergonomian näkökulmasta Tekijä: Pia Pulkkinen, Oulun ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: ISBAR, kognitiivinen ergonomia, kognitiiviset kuormitustekijät, konsultaatio, moniammatillinen tiimi.

Materiaali asiakasohjausyksikölle nuoren mielenterveysasiakkaan läheisten jaksamisen tukemiseksi. Tekijät: Emma Sepänmaa, Saara Vento, Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: mielenterveys, läheinen, tukeminen, nuori aikuinen, perheenjäsen.

Esite Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden lyhytaikaista hoitoa tarjoavista yksiköistä. Tekijä: Sara Sivonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: omaishoito, lyhytaikaishoito.

Jalkautuvan konsultaation työmenetelmä. Tekijä: Karita Hoot, LAB ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: konsultaatio, vuorovaikutus, moniammatillisuus, palveluntarpeen arviointi, lapsiperhepalvelut.

Kokemuksia kansainvälisestä rekrytointiprosessista Keusotessa. Tekijä: Kati Lehikoinen, LAB ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: hoitajapula, kansainvälinen rekrytointi, rekrytointiprosessi.

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen tiimityössä. Tekijä: Aila Huttunen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, toimintamalli, tiimityö, kehittämisprojekti.

Monialainen yhteistyö työikäisten rahapeliongelmaisten parissa -sosiaalityön näkökulma. Tekijät: Pia Hotti, Ainokaisa Vesalainen, Tampereen yliopisto 2023. Avainsanat: rahapelaaminen, rahapeliongelma, monialainen yhteistyö, sosiaalinen ongelma.

Sosiaalityöntekijöiden tiedonmuodostus lastensuojelun systeemisessä viikkokokouksessa. Tekijä: Elina Tarnanen, Jyväskylän yliopisto. Julkaisu: JYX 2023. Asiasanat: systeeminen lastensuojelun toimintamalli, systeeminen viikkokokous, sosiaalityön tiedonmuodostus, sosiaalityön tieto ja suhdeperustaisuus.

Palveluohjaajan näkemyksiä ikääntynyttä hoitavan omaishoitajan tukipalveluista hyvinvointialueella. Tekijä: Maritta Havanka, Itä-Suomen yliopisto. Julkaisu: eRepo 2023. Asiasanat: omaishoitaja, tukipalvelut, palveluohjaus, kokemus, ikääntynyt.

Sairaanhoitajan osaamiskartoitus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lastensuojelun sijaishuollossa. Tekijä: Henna Virkki, Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Avainsanat: osaaminen, osaamiskartoitus, osaamiskartta, lastensuojelun sijaishuolto, sairaanhoitaja.

Digituki Hyvinkäällä – yksityishenkilöille suunnatut digitukipalvelut ja niiden kehittämistarpeet. Tekijät: Pauliina Metsola, Elina Seppänen, Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: digituki, digitukipalvelut, hyvinvointi, osallisuus.

Tukiperhesuhteen päättyessä- kyselylomakkeen kehittäminen. Tekijät: Kia Haahkola, Laura Raitala, Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: tukiperhetoiminta, tukiperhesuhteet, ennaltaehkäisevä lastensuojelu, kehittämistoiminta.

Strateginen kumppanuus- Luottamusmies osana sote-organisaation henkilöstöjohtamista. Tekijä: Nina Parola, Pro gradu-tutkielma, Itä-Suomen yliopisto 2023. Avainsanat: kumppanuus, strateginen johtaminen, yhteistyö, henkilöstöjohtaminen, luottamusmiehet.

Turvallinen lääkehoito vanhusten asumispalveluyksikössä. Tekijä: Minna Nurminen, LAB ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: lääkehoito, potilasturvallisuus, toimintamalli.

Power Bi-raportoinnin käyttäjäkokemukset ja käytettävyys case Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. Tekijä: Sari Silvasti, Lapin ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Avainsanat: digitalisaatio, käyttäjäkokemus, käytettävyys, raportointi.

Henkilökohtainen budjetti omaishoitajan jaksamisen mahdollistajana. Tekijä: Mervi Vornanen, Turku ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: omaishoitaja, lakisääteiset vapaapäivät, jaksaminen, henkilökohtainen budjetti.

Asiakaslähtöistä ensitietoa muistiasiakkaille ja heidän läheisilleen. Tekijä: Sirpa Tokola, Turku ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: ensitieto, muistisairaus, elämänlaatu, kuntoutus.

Askelia aikuisuuteen-opas Nuorisoaseman nuorille ja heidän vanhemmilleen itsenäistymisen tueksi. Tekijät: Sanna Hyttinen-Metsla, Irina Olkkonen, Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: aikuistuminen, itsenäisyys, mielen hyvinvointi, psykososiaalinen tuki.

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden x ja x asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen. Tekijä: Tanja Syrjälä, opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2023. Asiasanat: osallisuus, asiakastyytyväisyys, kehitysvammaisten asumispalvelut.

Kuntouttavan lyhytaikaishoidon vakioitu toimintamalli omaishoidettavan toimintakyvyn tukemiseksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Tekijät: Katja Kangaslehto, Kirsi Lehtonen-Pulli, Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: ikäihmisen omaishoito, lyhytaikaishoito, toimintakyky, kuntouttavat toimenpiteet ja kuntoutus.

Johtamistapojen muutosten merkitys työhyvinvointiin. Tekijät: Iida Ala-Uotila, Kristina Kortelainen, opinnäytetyö. Diakonia ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: valmentava johtaminen, yhteisöohjautuvuus, työhyvinvointi.

Aikuispotilaan tunneloimattoman keskuslaskimokatetrin käyttöohje KEUSOTEn sairaanhoitajille. Tekijät: Katja Ahtiainen, Hanna-Kirsti Kohtamäki, opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: tunneloimaton keskuslaskimokatetri, aseptiikka, potilasturvallisuus, käyttöohje.

Perheohjaajien näkemykset ja kokemukset viihdepelaamisesta lastensuojelun kontekstissa. Tekijät: Olli Ekman, Aatu Lehtinen, opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: pelaaminen, lastensuojelu, perheohjaaja, viihdepelaaminen.

“Työnantajallakin on luottamus, et kyllä siellä niitä töitä tehdään.”: työntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja etäjohtamisesta aikuisten sosiaalipalveluissa. Tekijä: Merja Kallinki, opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: aikuissosiaalityö, etäjohtaminen, etätyö, itseohjautuvuus.

Kohtaamispaikkaverkoston yhteiskehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (pdf). Tekijä: Jonna Salonen, opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: kohtaamispaikka, matalan kynnyksen palvelu, yhdyspinnat, osallisuus, vanhemmuuden tukeminen.

Ikääntyneen kriisipaikan tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessin kehittäminen (pdf). Tekijät: Anni-Juulia Kaplas, Jonna Karppinen, opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Avainsanat: Vanhussosiaalityö, gerontologinen sosiaalityö, sosiaalityön kehittäminen, lyhytaikaishoito, lean-kehittäminen.

Hoitoneuvotteluprosessin yhtenäistäminen ympärivuorokautisissa palveluissa (pdf). Tekijät: Heini Manninen, Anu Timonen, opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: Hoitoneuvottelu, ikääntynyt, osallisuus, Lean, RAI.

Sairaanhoitajien kokemuksia hyväksymis-ja omistautumisterapeuttisesta työskentelystä mielenterveys-ja päihdepalveluissa (pdf). Tekijä: Johanna Alander, opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Asiasanat: hyväksymis- ja omistautumisterapia, hoitosuhde, työhyvinvointi.

Pop up- toimintamalli suuhygienistien käytössä lasten suun terveystarkastuksissa (pdf). Tekijä: Nina Räsänen, opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2022. Avainsanat: Liikkuva suunhoito yksikkö, suuhygienisti, lasten suun terveystarkastukset.

“Voin vaikuttaa asioihin ja saan samalla itse tietoa ja oppia” Osallisuuden ytimessä yhteiskehittelyn avulla asukaskehittäjien kanssa (pdf). Tekijät: Kati Enström ja Maija Ylikärppä, opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2021. Asiasanat: yhteiskehittely, osallisuus, asukaskehittäjätoiminta, dialogisuus.

“Yhteistyöstä yhteiseen työhön”: yhteistyön kehittäminen neuvolan ja lapsiperheiden asiakasohjauksen välillä varhaisen tuen näkökulmasta (pdf). Tekijä: Virpi Gröhn, opinnäytetyö. Laurea ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2021. Asiasanat: moniammatillinen yhteistyö, ennaltaehkäisevä lastensuojelu, varhainen tuki, tiedonkulku.

Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen prosessi työntekijöiden kuvaamana Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä (pdf) Tekijä: Terhi Vaittinen, opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2021. Asiasanat: lasten lääkinnällinen kuntoutus, ICF-luokitus, digitaaliset palvelut, terveyden edistäminen kuntoutuspalveluissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan segmenttimuutoksen ennustaminen neuroverkkojen avulla (pdf). Tekijä: Paavo Ilmari Koivistoinen, Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Julkaisu: eRepo 2021. Avainsanat: tietojenkäsittelytiede, computer science.

Sijaishuollon ja vammaispalveluiden välinen integroiva yhteistyö (pdf). Tekijä: Jaana Mikkonen, Pro gradu- tutkielma. Tampereen yliopisto. Julkaisu: Trepo 2021. Avainsanat: sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, yhteistyö, integraatio, rajatyö.

Validation and Clinical Evaluation of a Digital Wound Management (pdf) Tekijä: Sari Kaari, opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2021. Avainsanat: medical device, software, usability, wound care, digitalisation.

Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten henkilöiden tuskaisuuden arviointi (pdf) Tekijä: Noora Kingelin, opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Julkaisu: Theseus 2021. Asiasanat: kehitysvammaisuus, tuskaisuus, oirearviointi, palliatiivinen hoito.

RAI arviointimittarin CAP 4-herätteen käyttö Järvenpään kotihoidossa (pdf). Tekijä: Leena Jaatinen, tutkimuksellinen kehittämistyö. Metropolia 2021. Avainsanat: RAI, CAP 4-heräte, herätteet, kotihoito.

Toiwoa ja Kipinää! Kokemuksia vertaisohjaajuudesta päihdekuntoutuksessa (pdf)
Tekijä: Markus Pulkkinen, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.
Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: vertaisohjaajat, kokemusasiantuntijat, päihdekuntoutus.

Ryhmätoiminnan merkitys asiakkaan voimavarojen edistämiseksi Keski-Uudenmaan monialaisessa yhteispalvelu TYP:ssä (pdf)
Tekijä: Piia Suomi, opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, YAMK.
Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: TYP-palvelut, asiakaslähtöisyys, moniammatillisuus, ryhmätoiminta, ja voimavarat.

Tarkistuslista turvallisen kotiutuksen apuvälineenä (pdf)
Tekijät: Mikko Lindroos ja Netta Rajala, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajakoulutus. Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: kotiuttaminen, tarkistuslista, potilasturvallisuus.

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän lausunnon vaikuttavuus asiakasprosessiin (pdf)
Tekijä: Suvi Lehtimäki, Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
Julkaistu: Trepo 2021. Avainsanat: lastensuojelu, moniammatillinen, asiantuntijuus, vaikuttavuus.

Etätapaamiset Humana Avopalveluiden perhetyössä ja ammatillisessa tukihenkilötyössä koronapandemian 2020 aikana (pdf)
Tekijät: Aki Eskelinen ja Minna Pirhonen, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: sosiaalinen kuntoutus, voimavaralähtöisyys, asiakaslähtöisyys, etätapaamiset, digitalisaatio.

Ymmärryksestä Yhteistyöhön -toimintamalli omaisyhteistyön kehittämiseen (pdf)
Tekijät: Anu Kärkkäinen ja Suvi Rantanen, opinnäytetyö. Laurea- ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan johtaminen. Julkaistu: Theseus 2021. Asiasanat: tehostettu palveluasuminen, omaisyhteistyö, kehittäminen, koronapandemia.

Valmentavalla johtamisella lisää työn mielekkyyttä (pdf) 
Tekijä: Tuija Ruuskanen, opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, YAMK. Julkaistu: Theseus 2021. Avainsanat: valmentava johtaminen, työn mielekkyys, itseohjautuminen, itseorganisoituminen, työntekijäkokemus.

Närförmäns upplevelser av samarbete mellan olika hälsovårdsprofessioner inom primärvården (pdf)
Tekijä: Jasmina Nyberg, en kvalitativ studie. Åbo Akademi.
Publicerat: Doria 2021. Sökord: primärvård, erfarenheter, intervjuer, samarbete mellan olika hälsovårdsprofessioner, interprofessionellt samarbete, närförmän.

Toteuttaako lastensuojelulain muutos sille asetettua tavoitetta ehkäistä jälkihuollon asiakasnuorten syrjäytymistä? Lastensuojelulain 75 §:n muutoksen jälkikäteinen seuranta
Tekijä: Katja Rastas, pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto 2021.
Avainsanat: Lastensuojelun jälkihuolto, empiirinen oikeustutkimus, lakimuutoksen jälkikäteinen seuranta, implementaatio

Perusterveydenhuollon hoitohenkilöstön näkemyksiä itseohjautuvuudesta ja hoitotyön kehittämisestä
Tekijä: Sari Riikonen, pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto 2021.
Avainsanat: itseohjautuvuus, autonomia, hoitohenkilöstö, hoitotyön johtaja, hoitotyön kehittäminen, tukeminen

Täytyy olla nykytila ja tavoite: Tiedolla johtamiseen vaikuttavat tekijät Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän ikäihmisten palveluissa
Tekijä: Kati Kaihovirta, kandidaatintutkielma, Tampereen yliopisto 2021.
Avainsanat: tiedolla johtaminen, tieto, johtaminen

Ikääntyneen kuntoutujan kotiutumisen edistyminen toimijuutta vahvistamalla
Tekijä: Anna Selkama, opinnäytetyö YAMK, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2021.
Avainsanat: ikääntynyt kuntoutuja sairaalassa, kotiutumisen edistyminen,
toimijuuden vahvistaminen

Matalan kynnyksen perhetyöpalvelu Hyvinkäälle : selvitys palvelun suunnittelun ja toteutuksen tueksi
Tekijät: Iina Viitanen ja Heidi Vauhkonen, opinnäytetyö AMK, Laurea-ammattikorkeakoulu 2021.
Avainsanat: ehkäisevä sosiaalityö, lapsiperheiden hyvinvointi, matalan kynnyksen palvelu,
perhetyö, varhainen tuki

Palvelutarpeen arviointitieto osaksi ikäihmisten asiakasohjauksen tiedolla johtamista : RAI-CA+HELSAn hyödyntämisen mahdollisuudet
Tekijät: Heli Jahnukainen ja Jenni Saarela, opinnäytetyö YAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu 2021.
Avainsanat: ikääntyneiden palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, RAICA+HELSA, tiedolla johtaminen, tiedonhallinta

“Kun saa ottaa vapautta ja vastuuta” : kotihoidon hoitajien kokemuksia itseohjautuvuudesta
Tekijät: Marjo Hursti ja Riikka Luurila, opinnäytetyö YAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu 2021.
Avainsanat: itseohjautuvuus, kotihoito, autonomia, valmentava johtaminen

Tukiohjaajan rooli kehitysvammaisen osallisuuden tukemisessa
Tekijä: Pirjo-Riitta Puustinen, opinnäytetyö YAMK, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2021.
Avainsanat: kehitysvammaisuus, asuminen, osallisuus, tukiohjaus

Päivittäisjohtamisen kehittäminen ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa
Tekijä: Johanna Kiianmies, opinnäytetyö YAMK, LAB-ammattikorkeakoulu 2021.
Avainsanat: laatujohtaminen, lean-johtaminen, päivittäisjohtaminen, jatkuva parantaminen

Ikääntynyt päivystyksessä (pdf)
Tekijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Julkaistu: eRepo 2020. Avainsanat: ikääntyneet, vanhukset, lääkehoito, itsehoito, koti, avohoito, itsenäinen selviytyminen, toimintakyky, muistihäiriöt, mieliala, päivystys, hoitotyö, laiminlyönti.

Monialaisten työllistymissuunnitelmatapaamisten vuorovaikutus ja niissä muodostuvat positiot asiakkaille työntekijöiden ja asiakkaiden tuottamina (pdf)
Tekijä: Kati Kiviperä, pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Julkaistu: Trepo 2020. Avainsanat: TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelutapaaminen, aktivointi, vuorovaikutus, diskurssianalyysi, positio.

Moniasiantuntijuuteen perustuva toimintatapa ikääntyneen toimintakyvyn vahvistumiseksi arjessa (pdf)
Tekijä: Annika Sundström, opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, YAMK. Julkaistu: Theseus 2020. Avainsanat: ikääntyneen toimintakyky, moniasiantuntijuus, kuntouttava intervallihoito.

Yhteisöllisen kasvihuonetoiminnan kehittäminen mielenterveyskuntoutujien työtoiminnassa yhteiskehittämisen keinoin (pdf)
Tekijä: Juhani Virman, opinnäytetyö. Satakunnan ammattikorkeakoulu, AMK. Julkaistu: Theseus 2020. Avainsanat: yhteisöllisyys, osallisuus, mielenterveyskuntoutujat, kehittäminen.

Yhdessä kohti sujuvan arjen rakentumista edistäviä kuntoutussuunnitelmakäytäntöjä (pdf)
Tekijä: Satu Kontiainen, opinnäytetyö. Metropolia ammattikorkeakoulu, YAMK. Julkaistu: Theseus 2020. Avainsanat: kuntoutussuunnitelma, kehitysvammaisuus, moniasiantuntijuus, sujuva arki.

Moniammatillisen lääkehoidon arviointimallin kehittäminen Järvenpään kotihoidossa (pdf) 
Tekijät: Susanna Miettinen, Kirsi Kvarnström, Carita Linden-Lahti, Anna-Riia Holmström, Janne Tuomi, Kati Vuori, Juha Puustinen. Julkaistu: DOSIS 3/2019, Suomen Farmasialiitto ry. Avainsanat: moniammatillisuus, lääkityksenarviointi, kotihoito, toimintatutkimus, farmasia.

Tutkimukseen tai opinnäytetyöhön liittyvän tutkimusluvan saanut henkilö on sitoutunut raportoimaan tutkimuksen tai opinnäytetyön tuloksista ja luovuttamaan valmiin tutkimusraportin Keusotelle.