Siirry sisältöön

Myönnetyt tutkimus- ja opinnäytetyöluvat

Tutustu vuonna 2021 myöntämiimme tutkimus- ja opinnäytetyölupiin! Aiheita on laidasta laitaan: aina bänditoimintakokemuksista kotikuntoutuksen kustannusvaikuttavuusanalyysiin.

Vuonna 2021 Kesusotessa on myönnetty 52 tutkimus- ja opinnäytetyölupaa. Tutkimus- ja opinnäytetöitä on tehty jokaiselta Keusoten palvelualueelta.

Myönnetyt tutkimus- ja opinnäytetyöluvat aihealueittain 2021

 • 26 kpl palveluprosessin kehittäminen
 • 12 kpl toiminnan analyysi
 • 11 kpl palvelujärjestelmän kehittäminen
 • 3 kpl arviointi

Myönnetyt tutkimus- ja opinnäytetyöluvat palvelualueittain 2021

 • 46 % aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut (Miela)
 • 23 % ikäihmisten ja vammaisten palvelut (Ikva)
 • 13,5 % konsernipalvelut/hallinnolliset palvelut (Keukonserni)13,5 % terveyspalvelut ja sairaanhoito (Tepasa)
 • 2 % Tepasa ja Ikva
 • 2 % Ympärivuorokautiset sairaalapalvelut kotona asumista tukevat lääketieteelliset palvelut

Tutkimuksen tai opinnäytetyön taso 2021

 • 37 % YAMK-opinnäytetyö
 • 21 % AMK-opinnäytetyö
 • 19 % maisterintutkielma
 • 13 % muut
 • 4 % muu yliopistotasoinen tutkimus
 • 4 % väitöskirja
 • 2 % muu AMK-projektitutkimus