Siirry sisältöön

Myönnetyt tutkimus- ja opinnäytetyöluvat

Tutustu vuonna 2021 myöntämiimme tutkimus- ja opinnäytetyölupiin! Aiheita on laidasta laitaan: aina bänditoimintakokemuksista kotikuntoutuksen kustannusvaikuttavuusanalyysiin.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu vuosina 2019 – 2022 Keusotessa on myönnetty tutkimus- ja opinnäytetyö luvat. Tutkimus- ja opinnäytetöiden aiheet löytyvät erillisiltä välilehdiltä. Samat tiedot saavutettavassa pdf-muodossa löytyvät oikealla olevasta lohkosta. Tiedot päivitetään kerran kuukaudessa.