Siirry sisältöön

Asiakasohjausyhteistyö tiivistyy järjestöjen ja Keusoten välillä

Kuvassa hymyilevä tiimi.

Keusoten asiakasohjausyksikkö antaa puhelimitse, sähköisten välineiden avulla sekä kasvotusten lähineuvontapisteissä sosiaalipalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa hyvinvointialueen asukkaille ja heidän läheisilleen. Työ pitää sisällään myös konsultaatiota muille ammattilaisille ja verkostoille. Asiakas saa oikea-aikaista neuvontaa ja ohjausta helposti, toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevien palvelujen tarjoamista sekä muiden toimijoiden tarjonnasta tiedottamista.

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Kaarina Wilskman ja sihteeri Saana Sandholm vierailivat Keusoten asiakasohjausyksikön kuukausikatsauksessa 28.8.2023. Katsauksessa Wilskman ja Sandholm esittelivät järjestöneuvottelukunnan toimintaa ja tiedustelivat asiakasohjaajilta, miten järjestöt voisivat tukea asiakasohjausta ja millainen tieto järjestöistä auttaisi asiakasohjaajia heidän työssään. 

Keusoten asiakasohjauksessa toivottiin, että mahdollisimman moni järjestö veisi tietonsa Lähellä.fi-palveluportaaliin, josta asiakasohjaajien on helppo etsiä tietoa järjestöjen toiminnasta. Lisäksi järjestöiltä toivottiin lyhyitä palveluesittelyjä, joista selviäisi keille järjestö tuottaa palveluja, mitä palveluja sekä keneen voi aiheeseen liittyen olla yhteydessä. Keskusteluissa nousi esiin myös toive, että järjestöjen sivuilla olisi selkeämmin ilmaistu pitääkö järjestön palveluja saadakseen olla jäsen vai ei. Koska asiakasohjaustyö puhelimessa on nopeatempoista, pohdittiin kokouksessa myös mahdollisuutta kehittää chat-palvelu, josta voisi kysyä neuvoja ja eri vaihtoehtoja.

Järjestöneuvottelukunnan edustajat toivat esille, että järjestöneuvottelukuntaan voi aina olla kehittämisideoista yhteydessä, jos on tarvetta sellaiselle toiminnalle, mitä asiakkaat tarvitsevat, mutta järjestöt eivät vielä tarjoa. Kuukausikatsaukseen osallistuneelta asiakasohjaajalta saatiinkin jo ensimmäinen kysymys, johon järjestöneuvottelukunnan edustajat lupasivat lähteä etsimään tietoa: Millaista järjestöpalvelua on tarjottavissa ikäihmisille tai heidän läheisilleen, joilla on haitallista päihteiden käyttöä?

Järjestöneuvottelukunnan vierailuja jatketaan asiakasohjauksessa kokeiluna vuoden 2023 loppuun. Asiakasohjauksen kuukausikatsauksiin varataan kerran kuukaudessa puolen tunnin aika, jolloin eri järjestöt esittelevät toimintaansa teemaverkostojen kokoamana. Seuraavaksi syyskuun kuukausikatsauksessa esittäytyy mielenterveys- ja päihdepalvelujen teemaverkosto.

Voit lukea lisää järjestöneuvottelukunnasta ja järjestöyhteistyöstä seuraavista linkeistä:

Järjestöneuvottelukunta (www.yhdistysverkosto.net)

Keusoten Hyte-verkosto (keusote.fi)

Lähellä.fi

Lisätietoja Keusoten asiakasohjauksesta:

Kuvassa hymyilevä tiimi.