Siirry sisältöön

Tutkimus ja tietosuoja

Mitä valitsen henkilötietojen käsittelyperusteeksi?

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tietosuoja-asetuksessa on kuusi eri perustetta, joilla henkilötietojen käsittely on mahdollista:

  • rekisteröidyn suostumus
  • sopimus
  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
  • elintärkeiden etujen suojaaminen
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
  • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Lue lisää henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta:

Mikä on anonyymia dataa?

Tietojen anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä. Tiedot voidaan esimerkiksi karkeistaa yleiselle tasolle (aggregoida) tai muuttaa tilastolliseen muotoon siten, etteivät yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ole enää tunnistettavassa muodossa.

Tietojen anonymisoinnissa tunnistamisen täytyy estyä peruuttamattomasti ja siten, että rekisterinpitäjä tai muu ulkopuolinen taho ei voi enää hallussaan olevilla tiedoilla muuttaa tietoja takaisin tunnistettaviksi. Tästä syystä anonymisoituja tietoja ei katsota henkilötiedoiksi eikä niihin sovelleta tietosuojasäännöksiä.

Mikä on pseudonyymia dataa?

Pseudonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Esimerkiksi henkilötietojen koodaaminen on pseudonymisointia. Koodattuja tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön ilman koodiavainta. Koodiavaimen haltija voi kuitenkin purkaa tietoaineiston salauksen ja helposti tunnistaa uudelleen jokaisen rekisteröidyn. Tästä syystä pseudonymisoidut henkilötiedot ovat yhä henkilötietoja ja niiden käsittelyssä on sovellettava tietosuojasäännöksiä.

Kuinka huomioin tietosuojan tutkimuksen eri vaiheissa?

Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet suunnittelusta keräämiseen, käsittelyyn ja henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojapolku opastaa, miten huomioida tietosuoja tutkimuksen ja tietojen elinkaaren eri vaiheissa. Tietosuojapolkuun pääset tutustumaan tietosuojavaltuutetun toimiston sivulta.