Siirry sisältöön

Tutkimus- ja opinnäytetyöluvat

Teen AMK/YAMK/Pro gradu/maisterin tutkielma -lopputyötä. Mistä voisin saada aiheen tai tarjota omaa aihettani?

Keusote osallistuu vuosittain oppilaitosten ja yliopistojen tutkimus- ja opinnäytetöiden aiheita käsitteleviin infoihin. Mikäli teet harjoittelua Keusotessa, voit kysellä tutkimusaiheita myös suoraan yksikön esihenkilöltä. Lisätietoja saa osoitteesta tutkimusluvat@keusote.fi.

Minua pyydettiin tarkentamaan tutkimuslupahakemustani / tutkimussuunnitelmaani, miten toimin?

Mikäli tutkimussuunnitelmaan pyydetään täydennyksiä tai korjauksia, tulee korjattu suunnitelma toimittaa osoitteeseen tutkimusluvat@keusote.fi. Muutokset tulee ilmaista selkeästi merkittyinä. Tutkimuksen toteutusvaiheen saa aloittaa myönteisen päätöksen saavuttua.

Mitä pitää tehdä, kun tutkimuksen aikataulu, kohderyhmä tai tutkimusmenetelmä muuttuu?

Mikäli tutkimukseen tulee muutoksia ilmoita siitä viipymättä sähköisesti tutkimusluvat@keusote.fi, jotta voimme arvioida onko tutkimuslupaa tarvetta päivittää. Mikäli tutkimus muuttuu merkittävästi tulee tutkimuslupahakemus ja tutkimussuunnitelma päivittää.

Kuinka kauan tutkimusluvan saaminen kestää?

Toimita tutkimuslupahakemus Keusotelle hyvissä ajoin, sillä tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin 2–5 viikon kuluessa. Hakemuksia voi lähettää kirjaamoon ympäri vuoden. Loma-aikana (juhannuksesta heinäkuun loppuun) emme käsittele uusia tutkimuslupahakemuksia.

Huolehdithan, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessäsi, sillä tutkimusluvan hakeminen kestää kauemmin, mikäli siihen tarvitaan tarkennuksia tai lisäselvityksiä.

Mitä tutkijan tulee tehdä, kun tutkimus on päättynyt?

Valmis tutkimus tulee palauttaa Keusotelle. Palauta valmistunut työ sähköpostitse pdf-muodossa Keusoten kirjaamoon. Ilmoita samalla Keusoten kirjaamoon mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä.

Pdf-dokumentin on oltava saavutettava ja täytettävä WCAG 2.1 -kriteerit tasoilla A ja AA. Lue lisää: saavutettava pdf-dokumentti.

kirjaamo.hva@keusote.fi Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää (PL 46, 05801 Hyvinkää)

Mitä eroa on tutkimuksen vastuuhenkilöllä ja tutkimuksen yhteyshenkilöllä?

Tutkimukselle haetaan lupaa oppilaitoksessa hyväksytyllä tutkimussuunnitelmalla. Tutkimuksen vastuuhenkilö edustaa oppilaitosta tai tutkimusyhteisöä ja on esimerkiksi opinnäytetyön tai tutkimuksen ohjaaja.

Tutkimuksella tulee lisäksi olla nimetty yhteyshenkilö Keusotelta, jonka kanssa sovitaan käytännön järjestelyistä. Yhteyshenkilö toimii Keusoten edustajana tutkimuksessa ja auttaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä (aineistokeruu, tiedottaminen) ja opastaa lupien hakemisessa. Opinnäytetyön ohjaajana voi toimia Keusoten yksikön työntekijä, jossa olet suorittanut opintoihin liittyvää harjoittelua tai ohjaajaa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta tutkimusluvat@keusote.fi.

Kuka voi hakea Keusoten tutkimuslupaa?

Tutkimuslupaa voivat hakea erilaisten tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöiden tekijät. Huom. Tutkimuslupaa haettaessa on hyvä olla jo sovittuna Keusoten yhteyshenkilö.

Mihin tutkimuslupaa tarvitaan?

Kaikille Keusotessa toteutettaville tutkimuksille tulee hakea tutkimuslupa. Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin julkaistaviksi tarkoitettuihin tutkimuksiin, yhteistyöhankkeisiin ja opinnäytetöihin. Lupakäytäntö koskee myös kysely- ja haastattelututkimuksia. Aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen kuin tutkimuslupa on myönnetty.