Siirry sisältöön

Tietolupa ja tietopyyntö (TKIO)

Paljonko tietolupa maksaa Keusoten osalta Keusoten ulkopuolisille tietoluvan hakijoille?

Toisiolain tietopalveluhinnastoon pääset tutustumaan toisiolain alaista tutkimusta käsittelevältä sivulta:

Miten haen tietolupaa Keusotesta?

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle lähetetään tietolupahakemus, kun halutaan yksilötasoista aineistoa ainoastaan yhdeltä rekisterinpitäjältä eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Hakemuslomakkeen sekä tarkemmat ohjeet tietoluvan hakemiseen löydät toisiolain alaista tutkimusta koskevalta sivulta:

Suunnittelen tutkimusta, johon kerätään tutkittavien sairaskertomuksista aineistoja muistakin sote-organisaatioista kuin Keusoten yksiköistä. Tarvitaanko tutkimukselle Findatan tietolupa?

Kyllä. Mikäli rekisteriaineistoa tarvitaan useammalta kuin yhdeltä rekisterinpitäjältä, tulee tietolupahakemus osoittaa Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaiselle Findatalle.

Ohjeet tietoluvan hakemiseen useammalta kuin yhdeltä rekisterinpitäjältä löydät Findatan “Tietolupahakemukset”-sivulta.

Löydät lisätietoa kustannuksista Findatan Hinnasto-sivulta.

Mikä on tietopyyntö ja milloin se on tarpeen?

Tietopyynnöllä tarkoitetaan pyyntöä tarkastella henkilötiedoista muodostettua ryhmiteltyä (aggregoitua) tilastotietoa toisiolain mukaisessa käyttötarkoituksessa.

Tietopyyntö on tarpeen, kun tietotarve ei edellytä yksilötasoista tietoa, vaan tietotarpeen riittää kattamaan aggregoitu taulukkomuotoinen tilastotieto tai perustunnusluvut.

Toisiolain mukaisissa tietopyynnöissä tietopyynnöt myöntää Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomainen Findata, joka myös ohjeistaa tietopyyntöihin liittyvissä asioissa. Tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseen sekä hakemuslomakkeen löydät Findatan sivuilta.

Milloin tarvitsen tietoluvan?

Tietolupa tarvitaan, kun henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin, vaikka niitä ei olisi alun perin tallennettu mainitussa tarkoituksessa:

  • tilastointi
  • tieteellinen tutkimus
  • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  • opetus
  • tietojohtaminen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta
  • viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä.

Lisätietoja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä: