Siirry sisältöön

Yhteisöohjautuvuus antaa asiantuntijoille aitoa valtaa ja vastuuta

HRD-asiantuntijat Laura Elo ja Jaakko Antikainen valmentavat aktiivisesti Keusoten tiimejä yhteisöohjautuvuuteen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella panostetaan paljon edelläkävijyyteen yhteisöohjautuvuudessa. Organisaatiossa on huomattu, että sen avulla voidaan parantaa niin tehokkuutta ja asiakaspalvelun laatua kuin työpaikan houkuttelevuutta ja pitovoimaa.

Työkulttuurin muutos on tuonut mukaan edellytyksen vahvemmasta yhdessä tekemisen toimintakulttuurista, jossa tiimeille annetaan perinteistä hierarkista mallia enemmän päätösvaltaa ja -vastuuta.

“Tärkeintä yhteisöohjautuvuuden toteutumisessa on koko organisaation keskinäinen luottamus. Johdon tulee sitoutua luovuttamaan valtaa ja henkilöstön tulee ymmärtää, että vallan käyttäminen edellyttää laajempaan kokonaisuuteen sitoutumista”,

kertoo HRD-erityisasiantuntija Jaakko Antikainen.

Antikaisen mukaan työpaikan ei pitäisi olla saareke, jossa toimitaan erilaisilla ehdoilla, kuin muussa maailmassa.

“Ammatillisen osaamisen rinnalla työpaikalle tulee tuoda sitä samaa arkielämän järkeä ja vastuullisuutta, jonka avulla ihmiset tekevät oman elämänsä isoja päätöksiä.”

Yhteisöohjautuvan kulttuurin rakentamisessa tulee muistaa, että kyseessä on kehittämisprosessi, joka ei etene suoraviivaisesti. Onnistuminen vaatii avointa tiedonkulkua ja rohkeutta kohdata ongelmatilanteita. Kulttuuria voidaan rakentaa pienin askelin ja harjoitellen. Keusotella hyviä esimerkkejä ovat työvuoro- tai lomasuunnittelu.

“Uudenlainen valta voi ensin yllättää henkilöstön, mutta kun siihen totutaan, siitä ei haluta luopua”,

toteaa HRD-erityisasiantuntija Laura Elo.

Yhdessä toimivat tiimit ovat veto- ja pitovoimatekijä

Keusotella uskotaan, että vahva sitoutuminen yhteisöohjautuvuuteen jopa strategiatasolla tuo mukanaan monia etuja. Parhaiten toimintamallia toteuttavat yksiköt ovat työntekijöille houkuttelevimpia ja sitouttavimpia. Lisäksi hyvin yhteen pelaavat tiimit ovat tehokkaampia ja selviävät muutostilanteista helpommin.

“Kun moniammatillisissa tiimeissä eri ammattiryhmät kunnioittavat toisiaan ja tekevät tasavertaista työtä, saa myös asiakas parasta palvelua”,

Elo toteaa.

Loppuasiakkaan lisäksi Keusotella kehotetaan pohtimaan asiakkuutta organisaation sisällä. Esihenkilöiden ensisijaisia asiakkaita ovat heidän tiiminjäsenensä.

“Parhaimmillaan yhteisöohjautuva organisaatio voi olla myös hyvin orgaaninen ja muokkautua vastaamaan muuttuvia tarpeita. Rakenteiden ei tarvitse olla kiveen hakattuja”,

Antikainen summaa.
HRD-asiantuntijat Laura Elo ja Jaakko Antikainen

Keusoten erityisasiantuntijoiden neuvot yhteisöohjautuvuuden tukemiseen:

– Johdon tulee sitoutua muutokseen ja luottaa, että henkilöstö käyttää valtaa vastuullisesti

– Jokaisen organisaatiossa täytyy ymmärtää yhteinen iso kuva ja työskennellä sen eteen

– Tiedonkulun tulee olla avointa, myös haastavissa tai ristiriitatilanteissa.

HRD-erityisasiantuntijat Laura Elo ja Jaakko Antikainen valmentavat aktiivisesti Keusoten tiimejä yhteisöohjautuvuuteen.

Teksti: Aurinna Weisman, Kuvat: Markku Pajunen