Siirry sisältöön

Työ- ja työhönvalmennuksen ammattilaiset ja kokemusosaajat jakoivat osaamistaan työpajassa

Keski-Uudenmaan Työkykyhanke järjesti työ- ja työhönvalmennuksen työpajan Järvenpää-talossa 31.5. Paikalla oli useita työllistymistä tukevia tahoja, tekijöitä ja kokijoita. Edustettuina olivat muun muassa TE-toimisto, Keusoten vammaispalvelut ja sosiaalinen kuntoutus, oppilaitoksia, järjestöjä, sekä kuntien työllisyyspalveluita Keusoten alueelta.  Mukana oli myös kokemusosaajia. Kyseessä oli sarjassaan viides työpaja, mutta vasta ensimmäinen, joka päästiin pitämään kasvotusten.

Viidennen työpajan keskiössä olivat haasteelliset case-esimerkit, joiden ratkomiseen haettiin tukea pienryhmissä. Ryhmät muodostettiin siten, että jokaisessa ryhmässä olisi ammattilaisia eri taustoista, sekä yksi kokemusosaaja. Siten jokaiseen asiakascaseen saatiin mukaan osaamista monesta eri näkökulmasta. Näillä eväillä jokaiselle asiakkaalle ryhdyttiin räätälöimään juuri hänelle sopivaa palvelupolkua, jonka avulla hänen työllistymistään voitaisiin edistää.

Palvelupolun lisäksi asiakkaiden tilanteisiin lähdettiin soveltamaan uutta työkalua, sähköistä palvelukennostoa. Palvelukennosto on työkalu, joka on rakennettu Savonia-ammattikorkeakoulun kehittämässä Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitaalisuuden kehittämisessä-koulutuksessa. Koulutusta toteuttaa valtakunnallisesti 14 eri ammattikorkeakoulua. Palvelukennostoon on koottu tietoa Keusoten toiminta-alueen työkykyä ja työllistymistä tukevista palveluista. Kennosto on ensivaiheessa suunnattu alueen ammattilaisten käyttöön, mutta seuraavassa vaiheessa tarkoitus on tuottaa vastaavat tiedot myös alueen kuntalaisten saataville.

Neljä ihmistä työskentelee ryhmänä pöydän äärellä.
Ryhmä suunnittelee asiakkaalle sopivaa palvelupolkua.

Työpajan loppupuolella ryhmät esittelivät tuloksiaan toisilleen, ja saivat arvokasta palautetta oman casen palvelunpolun ja kennoston jatkojalostamiseksi. Monialaisen yhteistyön kehittäminen on kullanarvoista, kun pyritään auttamaan poikkeuksellisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevaa henkilöä sopiviin palveluihin ja niistä edelleen työllistymään. Tämän yhteistyön avulla asiakasta pystytään parhaiten auttamaan juuri hänen yksilöllisen tilanteensa edellyttämällä tavalla.

Työ- ja työhönvalmennuksen verkoston toiminta jatkuu syksyllä työpajojen ja tapaamisten merkeissä. Oletko halukas liittymään mukaan? Ilmoittaudu Mari Vihervaaralle, mari.vihervaara@keusote.fi.