Siirry sisältöön

Tiedätkö, mitä lääkkeitä käytät ja mihin tarkoitukseen? Onko sinulla ajantasainen lista lääkkeistäsi?

Onnistuneen ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi on tärkeää keskustella kaikista lääkehoitoon vaikuttavista asioista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, jotta lääkehoidosta saadaan paras mahdollinen hyöty ja vältetään vältettävissä olevat haitat. Lääkkeen käyttäjänä havaitset itse parhaiten lääkehoitosi vaikutukset ja mahdolliset haitta- ja sivuvaikutukset. Sinulla on kokonaiskuva kaikista hoitoosi liittyvistä asioista ja olet viime kädessä se, joka päättää lääkkeen käytöstä. Lääkehoidon onnistumiseen liittyviä asioita voit varmistaa esimerkiksi LOTTA-listan avulla.

Kaikki lääkkeet, ravintolisät tai luontaistuotteet eivät sovi yhdessä käytettäviksi. Jotta hoitosi osataan huomioida kokonaisuutena, on tärkeää, että myös sinua hoitavat lääkärit, hoitajat ja apteekin ammattilaiset tietävät kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, luontaistuotteista ja ravintolisistä, niiden annostuksesta ja käyttötarkoituksesta. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinua hoitaa usea lääkäri tai käytät useita lääkkeitä. Kaikki käytössäsi olevat lääkkeet tai muut valmisteet eivät välttämättä näy sosiaali- ja terveydenhuollon tai apteekin tietojärjestelmistä. Ajan tasalla pitämäsi lääkityslista auttaa sinua kokoamaan tarpeelliset tiedot ja on pohja onnistuneelle ja turvalliselle lääkehoidolle.

Kun käytät lääkkeitä tai muita valmisteita, varmista, että tiedät:

  • Mihin tarkoitukseen käytät lääkettä?
  • Miten ja mihin aikaan otat lääkkeen?
  • Kuinka pitkään lääkettä on tarkoitus käyttää: tarvittaessa, kuurina, säännöllisesti?
  • Mitä haitta- ja yhteisvaikutuksia lääkkeellä voi olla?
  • Miten seuraat hoitosi onnistumista? Liittyykö lääkehoitoon seurantakäyntejä, laboratoriotutkimuksia tai kotimittauksia, esimerkiksi verenpaineen mittaus?
  • Mihin tai kehen olet yhteydessä, jos jokin lääkehoidossasi mietityttää?
Ikäihminen: Lääkkeet, alkoholi sekä liikenne

Tämä sivu on julkaistu ensimmäisen kerran 12.9.2022