Siirry sisältöön

Terveys- ja liikuntasovellukset sekä urheilukellot motivoivat nuoria edistämään terveellisiä elintapoja

Kuvassa nuoren naisen käsi, jossa urheilukello.

Kysyimme keväällä Keusoten alueen nuorilta, mitä välineitä ja menetelmiä he käyttävät tai suosittelevat liikkumisen, terveyden sekä hyvinvoinnin tueksi.

Kyselyymme vastasi yhteensä 86 nuorta, jotka omakohtaisesti suosittelivat urheilukellon tai -rannekkeen sekä mobiilisovellusten käyttöä.

Nuoret toivoivat myös maksuttomia ja helposti saatavilla olevia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Vastauksissa toivottiin eri menetelmien tuen kohdistuvan nuorten ja myös lasten elintapoihin, kuten liikkumiseen ja nukkumiseen.

”Tarvitaan elintapaneuvontaa, koska monet ovat ylipainoisia.”

Kyselyyn vastannut nuori

Näin nuoret vastasivat kyselyymme

Valtaosa kyselyymme vastanneista oli iältään 12–18-vuotiaita nuoria. Noin 70 % vastaajista kertoi käyttävänsä sovelluksia, välineitä tai nettimenetelmiä oman kehonsa ja elintapojensa mittaamiseen ja seuraamiseen.

Eniten nuoret kertoivat käyttävänsä älypuhelin- ja mobiilisovelluksia, kuten TikTokia ja Instagramia, sekä urheilukelloa tai -ranneketta.

Nuoret seuraavat ja mittaavat esimerkiksi nukkumista, liikkumista ja aktiivisuutta. Sovelluksia, välineitä tai nettimenetelmiä hyödynnetään myös muillakin tavoilla oman terveyden ja hyvinvoinnin tukena.

”Älypuhelin ja urheilukello, hyvin ovat toimineet ja täyttäneet omat vaatimukset sekä kokemukset. Oman kuntani nettisivuilla on hyvin kerrottu, mitä kaikkea liikuntaa kunta tarjoaa. Myös liikuntapaikoista on hyvät infot.”

Kyselyyn vastannut nuori

Eri välineiden ja menetelmien käyttöä motivoivat hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen, arjessa jaksaminen ja sairauksien ehkäisy. Kyselyvastaajien asettamat tavoitteet liittyivät myös kunnon kohentamiseen ja ulkonäköön.

Käyttäjistä 80 % koki saaneensa apua ja tukea:

  • Elintapoihinsa
  • Hyvinvointinsa tueksi
  • Sairauksien ehkäisyyn

Noin 22 % kyselyn vastaajista ei mittaa tai seuraa kehoaan, eivätkä myöskään käytä välineitä ja sovelluksia hyvinvoinnin ja terveyden tukena. Heistä 58 % ei kokenut sitä tarpeelliseksi ja 27 % ei jaksanut käyttää muun arjen ohessa.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään nuorten liikkumis- ja elintapojen ohjauksessa

Teimme sähköisen kyselymme yhdessä Keusoten jäsenkuntien nuorisovaltuustojen kanssa. Jaoimme kyselyä muun muassa Keusoten ja kuntien nuorten palveluissa, oppilaitoksissa sekä netin ja somen välityksellä.

Keusoten tehtävänä on tukea ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä kannustamalla kaiken ikäisiä terveellisiin elintapoihin. Kehitämme ja tuotamme ennalta ehkäiseviä menetelmiä hyvinvoinnin ja terveyden tueksi yhteistyössä asukkaiden sekä kuntien kanssa.

Kyselyn vastauksia ja esille nousseita tarpeita hyödynnetään monipuolisesti alueen nuorten palveluja kehitettäessä. Tavoitteenamme on saada yhä useampi liikkumis- ja elintapaohjauksesta hyötyvä nuori matalalla kynnyksellä tuen pariin. Myös ne nuoret, joita kyselymme ei tavoittanut.

Nuorten kokemuksia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan noin 18 % Keusoten alueen lukiolaisista (1. ja 2. vuosikurssi) ja noin 25 % ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista (kaikki vuosikurssit) ovat ilmoittamansa pituuden ja painon mukaan ylipainoisia.

Lukion opiskelijoista noin 25 % ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista lähes 33 % kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Vastaajien kokemus on huonontunut vuoden 2019 kyselyyn verraten.

Lasten ja nuorten liikkumissuosituksen (UKK-instituutti) mukaisesti vähintään tunnin päivässä liikkuu vain noin viidennes lukiolaisista ja vielä harvempi, eli noin 15 % ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista.

Lähteitä ja lisätietoja aiheesta:


Lisätietoja:

Katri Patronen, erityisasiantuntija, Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet
Puh. 050 497 2556, katri.patronen@keusote.fi

Kuvassa nuoren naisen käsi, jossa urheilukello.
Nuoret suosittelivat urheilukellon tai -rannekkeen sekä mobiilisovellusten käyttöä.