Siirry sisältöön

Hyvinkään Perhetukikeskus Kotirinne

Kotirinteen perhetukikeskus tarjoaa lyhytaikaista lastensuojelun sijaishuoltoa 12-18-vuotiaille kouluikäisille asiakkaille Keusoten alueella.

Meillä toimii kaksi yksikköä; vastaanotto ja arviointiyksikkö, sekä kuntoutus- ja arviointiyksikkö.

  • Asiakkuus aina sosiaalityöntekijän päätöksellä.
  • Sijoitus kestää muutamista päivistä kuukausiin.
  • Arvioimme ja tuemme lapsen ja perheen tilannetta.
  • Teemme yhteistyötä vanhempien, lapsen, sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa.

Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö on 12-17-vuotiaille tarkoitettu lastensuojelun yksikkö. Meille on tärkeää, että kaikki kokevat olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi Kotirinteessä.

Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikössä työskentelee 7 ohjaajaa, yöhoitaja, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti (50%) ja yksikön esimies. Kotirinteessä jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa.

Nuori voi tulla Kotirinteeseen sosiaalityöntekijän tekemällä päätöksellä; kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon sijoituksena tai huostaanotettuna. Vastaanotto- ja arviointijakson aikana työskennellään nuoren ja hänen perheensä kanssa moniammatillisen tiimin ja verkostoyhteistyön voimin perheen tilanteen kartoittamiseksi sekä parhaan tuen löytymiseksi. Työskentelyn tarkoituksena on tukea perheen voimavaroja ja vahvuuksia sekä yhdessä pohtia ratkaisuja arjen onnistumiseksi. Arviointijakson ensisijaisena tavoitteena on nuoren kotiinpaluu. Joskus kotiinpaluu ei ole mahdollinen ja päädytään kodin ulkopuoliseen sijoitukseen. Tällöin keskustellaan yhdessä siitä, millainen sijoituspaikka olisi nuorelle sopivin ja tutustutaan yhdessä tulevaan sijoituspaikkaan.

Kotirinteen arjessa pyritään mahdollisimman tavalliseen elämään: käydään koulussa ja harrastuksissa, tavataan läheisiä sekä kavereita ja vietetään aikaa mahdollisesti sovitusti myös kotona. Lapsen perheen ja läheisten on mahdollista vierailla Kotirinteessä sopimuksen mukaan.

Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikön arviointiprosessiin kuuluu:

  • turvallinen arkirytmi ja aikuisen asettamat rajat
  • perhetapaamisia koko perheelle ja kotiharjoitteluja sovitusti
  • verkostoyhteistyö
  • omaohjaaja-aikaa nuorelle
  • toimintaterapeutin arvio nuoren toimintakyvystä
  • sairaanhoitajan arvio nuoren psyykkisestä ja fyysisestä voinnista

Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö / ohjaajat (24/7)

Sairaanhoitaja Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Erityistyöntekijä Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö

Tom Stenman

Vastaanotto- ja arviointityön palveluesimies

Auerkulman vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Kotirinteen vastaanotto- ja arviointiyksikkö, Kotirinteen vastaanotto- ja kuntoutusyksikkö

Kotirinteen kuntoutus- ja arviointiyksikkö

Kotirinteen kuntoutus- ja arviointiyksikkö on 7-paikkainen 12-17- vuotiaille tarkoitettu lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa laadukasta ja asiakaslähtöistä kuntouttavaa sijaishuoltoa sekä arviointityötä. Kuntoutus- ja arviointiyksikköön tullaan suunnitelmallisesti monialaisen asiakasohjausryhmän kautta ja pääsääntöisesti avohuollon tukitoimena.

Kotirinteen kuntoutus- ja arviointiyksikössä työskentelee 7 ohjaajaa, sairaanhoitaja, yöhoitaja, toimintaterapeutti (50%) ja yksikön esimies. Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaajapari.

Sijoitukset kestävät keskimäärin 3–6 kuukautta sisältäen arviointijakson ja kuntouttavaa työskentelyä, jossa on vahva panostus perhetyöhön. Tavoitteenamme on arvioida asiakkaan avun ja tuen tarpeita sekä edistää asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä, jotta kotiutuminen mahdollistuisi. Lisäksi tuemme vahvuuksia ja voimavaroja sekä edistämme asiakkaiden vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan.

Kotirinteen kuntoutus- ja arviointiyksikön asiakasprosessiin kuuluu strukturoitu, viikko-ohjelman mukainen arki, joka sisältää niin omaohjaaja-aikoja kuin yhteisöllistä, toiminnallista tekemistä. Nuoren perheen kanssa työskennellään tiiviisti. Toimintaterapeutin ja sairaanhoitajan osaaminen tukevat omaohjaajaparin työskentelyä ja nuoren prosessin etenemistä.

Tärkein viesti

Vastaanottoyksiköt tarjoavat lyhytaikaista lastensuojelun sijaishuoltoa kouluikäisille kuntayhtymän lapsille.

Käyntitiedot

Jussilankatu 6
05880 HYVINKÄÄ

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut