Siirry sisältöön

Osallisuus

Osallisuus on kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemista. Se on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa ja yhteisissä asioissa. Osallisuutta lisätään rakentamalla kuulemisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallisuuden vahvistaminen tukee asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista. Keusoten osallisuusohjelmassa määritellään, mitä osallisuudella tarkoitetaan ja nimetään tavoitteet osallisuuden edistämiselle.

Osallisuutta edistävää toimintakulttuuria tarkastellaan neljästä osallisuuden näkökulmasta:

  • osallisuus tiedonsaannissa ja asioinnissa
  • osallisuus palvelutilanteessa
  • osallisuus kehittämisessä
  • osallisuus srategiatasolla
Tiedonsaanti: ymmärrettävä kieli, ajantasainen ja monipuolinen tiedottaminen, omahoito ja itseasiointi, sujuvat sähköiset palvelut, ohjaus ja neuvonta. Palvelutilanne: Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen, palvelujen tasavertaisuus, asiakkaan oman vastuun huomioiminen, vaikuttaminen omassa palvelussa, asiakaspalaute. Kehittäminen: Asukasfoorumit ja -illat, asukaskehittäjät, asiakasraadit ja kokemusasiantuntijat, asiakaspalautteet ja aloitteet, ajantasainen tiedonkeruu, kokeileva kulttuuri. Strategiataso: osallisuutta edistävät toimintamallit, vaikutusten ennakkoarviointi, Lean -menetelmät. itse- ja yhteisöohjautuvuus, osallisuuden vaikuttavuus ja mittaaminen
Osallisuuden osa-alueet Keusotessa
Keusoten osallisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että Keusoten alueen asukkaat tulevat kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi heidän asioidessaan palveluissamme. Kuuntele O. Sallisen kysymys osallisuusohjelmaan liittyen! Kysymykseen vastaa Keusoten integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.
O. Sallista mietityttää Keusoten Asiakasohjausyksikkö ja sen monikanavaiset yhteydenottomahdollisuudet. Katso videolta, mitä O. Sallinen sai asiasta selvää!
O. Sallinen on kiinnostunut Keusoten asukaskehittäjätoiminnasta. Mitä ihmettä toiminta on ja miten siihen pääsee mukaan?