Siirry sisältöön

Osallisuus

Kuvassa lapsen ja aikuisten kädet on asetettu päällekkäin.

Osallisuus on kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemista. Se on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa omissa ja yhteisissä asioissa. Osallisuutta lisätään rakentamalla kuulemisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallisuuden vahvistaminen tukee asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista. Keusoten osallisuusohjelmassa määritellään, mitä osallisuudella tarkoitetaan ja nimetään tavoitteet osallisuuden edistämiselle. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita, asiakkaille tietoa osallistumismahdollisuuksista ja päättäjille se on väline osallisuustavoitteiden toteutumisen arviointiin.

Keusoten osallisuusohjelman tavoitteena on varmistaa, että Keusoten alueen asukkaat tulevat kuulluksi, kohdatuksi ja ymmärretyksi heidän asioidessaan palveluissamme. Kuuntele O. Sallisen kysymys osallisuusohjelmaan liittyen! Kysymykseen vastaa Keusoten integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.