Siirry sisältöön

Työterveyshuolto ja työsuojelu

Tietoa työterveyshuollosta, työsuojelusta ja niiden toteuttamisesta henkilökohtaisen avun työnantajamallissa

Työnantajan on työterveyshuoltolain mukaan järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. HA-keskukselle annettavalla valtakirjalla valtuutat HA-keskuksen järjestämään työterveyshuollon puolestasi.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteisen työterveyshuollon tarkoituksena on ennaltaehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työympäristön turvallisuutta. Sairaanhoito ei kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Sairaustapauksissa avustajat käyttävät normaaleja kunnallisia tai yksityisiä terveyspalveluita omakustanteisesti.  

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää: 

 • työpaikkaselvityksen 
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
 • terveystarkastukset 
 • työterveyteen liittyvän neuvonnan ja ohjauksen 
 • työkykyyn liittyvät asiat 

Työterveyshuollon järjestäminen työnantajamallissa

Palvelupäätöksen mukana saamallasi valtakirjalla valtuutat HA-keskuksen tekemään työterveyshuollon sopimuksen puolestasi, maksamamaan työterveyshuollon maksut puolestasi ja vastaamaan sairausvakuutuslain mukaisten Kela-korvausten hakemisesta. Työnantajana sinulle ei koidu kustannuksia työterveyshuollosta.

On tärkeää, että työterveyshuollolla on ajantasaiset tiedot avustajistasi. Huolehdi siis, että toimitat jokaisesta solmimastasi työsopimuksesta yhden kappaleen HA-keskukseen. Vastaavasti kun työsuhde päättyy, toimita yksi kappale työsuhteen päättymisilmoituksista HA-keskukseen. HA-keskus välittää tiedot eteenpäin työterveyshuollolle.

Keusotessa avustajien lakisääteisestä työterveyshuollosta vastaa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy.

Yhteystiedot työnantajille, Keski-Uudenmaan Työterveys Oy

 040 729 9480

Työterveyshoitaja (henkilökohtaisen avun työnantajamallissa)

Työterveyshuollon prosessi uudella työnantajalla

 1. Työnantaja toimittaa valtakirjan HA-keskukselle
 2. HA-keskus ilmoittaa valtakirjan valtuuttamana uudesta työnantajasta työterveyshuoltoon
 3. Työterveyshuolto on yhteydessä työnantajaan
 4. Työterveyshuolto laatii työpaikkaselvityksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman yhteistyössä työnantajan kanssa
 5. Työterveyshuolto on vuosittain yhteydessä työnantajaan toimintasuunnitelman tarkistamiseksi ja mahdolliseksi päivittämiseksi
 6. Työnantaja huolehtii siitä, että työterveyshuollolla on ajantasaiset tiedot avustajista. Tätä varten työnantaja toimittaa yhden kappaleen jokaisesta solmimastaan työsopimuksesta HA-keskukseen. Kun työsuhde avustajan kanssa päättyy, työnantaja toimittaa HA-keskukseen ilmoituksen päättyneestä työsuhteesta. HA-keskus välittää tiedot eteenpäin työterveyshuollolle

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys luo perustan ennalta ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työterveyshuollon suunnitelmalliselle toteuttamiselle. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto kartoittaa työpaikan olosuhteet ja työntekijän työssä olevat mahdolliset altisteet ja kuormitustekijät. Samalla työterveyshuolto antaa työnantajalle suosituksia, miten työoloja voitaisiin parantaa ja työntekijöiden työkykyä ylläpitää ja edistää.

Työnantaja vastaa työterveyshuollon suositusten toteuttamisesta. Työpaikkaselvityksestä laaditaan raportti, joka toimitetaan työnantajalle ja sen tulee olla työpaikalla työntekijöiden saatavilla.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksen pohjalta. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja toimenpiteet.

Terveystarkastukset

Työntekijän terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia, mikäli työssä ei esiinny erityistä sairastumisen vaaraa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan on kirjattu mahdollinen tarve terveystarkastuksille.

Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan työstä ja työoloista aiheutuvia vaaroja tai vaurioita. Työnantajana vastaat työpaikan työsuojelusta.  

Työturvallisuuslain mukaan olet velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Sinun on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin, työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajana perehdytät työntekijäsi työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin.  

Osana työsuojelua: 

 • Poista avustajan työssä tai työympäristössä havaitut vaarat ja vaaratilanteet (esim. vaikeat työskentelyasennot, rasitusvammat). Ohjaa avustajasi esim. käyttämään nostolaitetta aina kun se on mahdollista 
 • Pyri vähentämään vaaroja jo ennen työn aloittamista (mm. varmista, että käytössä on sopivat apuvälineet) 
 • Opasta työntekijää kiinnittämään huomiota vaarojen tunnistamiseen ja menettelytapoihin vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 
 • Jos työntekijä havaitsee vaaran tai riskitekijän työskentelyolosuhteissaan, hänen tulee ilmoittaa siitä sinulle 
 • Korosta työntekijälle turvallisia työtapoja ja anna tietoa ergonomisesti oikeista työmenetelmistä, -liikkeistä ja -asennoista 
 • Jos avustettava henkilö sairastaa tarttuvaa sairautta, olet työnantajana velvollinen opastamaan avustajaa tartunnalta suojautumisessa sekä hankkimaan siihen tarvittavat välineet, kuten suojakäsineet, avustajan käyttöön 

Lisätietoa työsuojelusta saat muun muassa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta: