Siirry sisältöön

Muut avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut

Tietoa työnantajamallin muista korvattavista kuluista

Työnantajamallissa sinulle voidaan korvata myös sellaisia muita kohtuullisia, avustamisesta ja työntekijästä aiheutuvia kuluja, jotka ovat välttämättömiä avustamisen mahdollistamiseksi. Välttämättömiksi katsotaan sellaiset kustannukset, joita ilman avustamiseen ei olisi voitu ryhtyä tai sitä ei olisi voitu jatkaa. Keusote korvaa kyseisiä kustannuksia erillisen hakemuksen perusteella, jonka pohjalta vammaispalvelut tekee asiasta palvelupäätöksen.

Sovi välttämättömien kulujen korvaamisesta aina etukäteen vammaispalvelujen vastuutyöntekijäsi kanssa.

Matkakulut

Keusote korvaa avustajan välttämättömät matkakulut, jotka aiheutuvat työskentelystä muualla kuin työntekijän tavanomaisella työpaikalla. Avustajan matkakuluja työpaikalle ei korvata. 

Ateriakorvaus

Avustajan ateriakulut matkan ajalta korvataan vain Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajille. Ateriakorvauksena maksetaan verohallinnon päättämä verottoman ateriakorvauksen enimmäismäärä. Ateriakulujen korvausta haetaan erillisellä Heta-liiton kaavakkeella, joka palautetaan HA-keskukseen. Korvaus maksetaan aina suoraan avustajalle.  

Lomamatkat

Jos henkilökohtainen avustaja on työnantajan mukana matkalla kotimaassa tai ulkomailla, voidaan avustajasta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset matkakustannukset korvata työnantajalle. 

  • Lomamatkoista ja niiden korvauksista tehdään aina päätökset vammaispalveluissa 
  • Päätös perustuu harkintaan, jossa huomioidaan työnantajan yksilölliset tarpeet ja kohtuullisuus 
  • Henkilökohtaisen avun käyttämisestä lomamatkoihin on tärkeää hakea palvelupäätös vammaispalveluista hyvissä ajoin ennen suunniteltua matka-ajankohtaa  
  • Samassa yhteydessä on mahdollista hakea matkan ajaksi henkilökohtaisen avun lisätunteja, mikäli niihin on tarve