Siirry sisältöön

Avustajan perehdyttäminen

Tietoa ja vinkkejä avustajan perehdyttämiseen

Henkilökohtaisen avustajan perehdyttäminen työhönsä on tärkeää. Työturvallisuuslain mukaan olet työnantajana velvoitettu perehdyttämään kaikki työntekijäsi, myös sijaiset ja osa-aikaiset. Perehdytyksen avulla työntekijäsi voi suoriutua työstään turvallisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvällä perehdytyksellä myös vahvistat uuden työntekijän kokemusta siitä, että hän on tervetullut työhönsä. 

Perehdyttämisen toteutus

Perehdyttämisen avulla työntekijä oppii tuntemaan: 

  • työtehtävät 
  • työhön liittyvät odotukset 
  • työolosuhteet 
  • työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt 
  • työpaikan ihmiset 
  • työvälineiden käytön 
  • turvalliset työtavat 

Käytännössä perehdyttäminen tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla tutustutat työntekijääsi edellä mainittuihin asioihin. 

Perehdyttäminen toteutuu vuorovaikutuksena avustajan kanssa: opastamisena, kertaamisena, tarkentamisena, kysymyksiin vastaamisena ja kysymiseen kannustamisena. Aktiivisella perehdyttämisellä rakennat myös hyvää vuorovaikutussuhdetta avustajaasi.

Suullisen opastuksen lisäksi perehdyttämisessä kannattaa käyttää myös kirjallista materiaalia, johon työntekijäsi on helppo palata myöhemmin.

Uuden työsuhteen alussa työntekijän on vaikeaa sisäistää kaikkea uutta tietoa kerralla. On hyvä muistaa, että avustaja työskentelee itselleen vieraassa ympäristössä, jossa kaikki toimintatavat ovat hänelle uusia. Niinpä perehdyttämistä tarvitaan usein myös ihan arkisiinkin asioihin, jotka saattavat sinusta itsestäsi tuntua itsestään selviltä.

Työsuhteen eettiset periaatteet

Perehdyttämisessä kannattaa hyödyntää myös henkilökohtaisen avun eettisiä periaatteita, joiden tarkoituksena on ohjata työsuhteen molempia osapuolia toimimaan työsuhteessa oikein. Henkilökohtaisen avun valtakunnallinen verkostotoimija Assistentti.info on luonut eettiset periaatteet henkilökohtaisen avun työnantajan ja työntekijän välisiin työsuhteisiin.

Henkilökohtaisen avun eettiset periaatteet ovat: 

Ihmisarvo

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo, ja jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ainutkertaisena yksilönä, jolla on oikeus elää hyvä, arvokas ja itsensä näköinen elämä. Henkilökohtaisessa avussa ihmisarvon kunnioittaminen näkyy käytännössä siinä, että työnantaja ja työntekijä kunnioittavat toistensa elämänhistoriaa, tekemiään valintoja sekä henkilökohtaista elämänkatsomusta. 

Itsemääräämisoikeus 

Jokaisella ihmisellä on oikeus itsenäiseen elämään sekä oikeus päättää siihen liittyvistä asioista. Henkilökohtaisessa avussa tämä tarkoittaa työnantajan oikeutta päättää henkilökohtaisen avun sisällöstä ja toteutustavasta. Työsuhteen molemmat osapuolet kunnioittavat toistensa itsemääräämisoikeutta omiin elämiinsä liittyen. 

Yksityisyys 

Työnantaja ja työntekijä kunnioittavat toistensa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista loukkaamattomuutta ja yksityisyyttä. 

Ammatillisuus 

Työajalla työnantaja ja työntekijä ovat työsuhteessa. Molemmat sitoutuvat työsuhteen ehtoihin ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Työnantaja ja työntekijä huolehtivat hyvästä työilmapiiristä ja sen ylläpidosta. Hyvä vuorovaikutus osapuolten välillä on molempien vastuulla ja hyvän työnteon edellytys. Kommunikoinnissa halutaan ymmärtää toista, käytetään ymmärrettävää kieltä ja tarvittaessa kommunikoinnin apuvälineitä.  

Luotettavuus 

Työnantaja ja työntekijä ovat toiminnassaan luotettavia ja vastuullisia. Kumpikin osapuoli vastaa työsuhteeseen kuuluvista velvoitteista toisilleen. 

Salassapito 

Työsuhteessa työnantaja ja työntekijä kunnioittavat toistensa yksityisasioita. Työntekijä on vaitiolovelvollinen: hän ei missään tilanteessa (työsuhteen päättymisen jälkeenkään) kerro työssään kuulemiaan, näkemiään ja tekemiään työnantajaan liittyviä yksityisiä asioita muille.