Siirry sisältöön

Työnantajamallin avustajille

Ajankohtaista työnantajamallissa

Avustajien uutiskirjeen rekisteriseloste

Keusoten henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä, yhteystiedot 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Henkilökohtaisen avun keskus 

Suutarinkatu 2 C, 05900 Hyvinkää 

PL 46, 05801Hyvinkää 

Rekisteriasiat 

Henkilökohtaisen avun keskus vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Sähköpostiosoite koskien rekisteriasioita ha-keskus@keusote.fi

Rekisterin nimi 

Työnantajamallin avustajien viestintärekisteri  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröinnin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan (työnantajamallin avustajan) ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Henkilökohtaisen avun keskus) oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tutkimus- ja tilastoimistoimintaa varten sekä Henkilökohtaisen avun keskuksen viestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella organisaation viestimien kautta luovuttamatta niitä ulkopuolisille. 

Viestintärekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Keski-Uudenmaan hyvinvointialue näkee sen tarpeelliseksi tai rekisteröity haluaa itse pysyä postituslistalla. Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan rekisteristä tietosuojaohjeiden mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 

  • Nimi 
  • Sähköpostiosoite 
  • Uutiskirjetilauksen tila ja liittymispäivämäärä 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Työnantajamallin avustajien viestintärekisteri koostetaan Henkilökohtaisen avun keskuksen asiakastietojärjestelmästä tehdyistä poiminnoista. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta viestintärekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietyt Suomen viranomaistahot niin edellyttävät. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietojen tarkistusoikeus 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Viestintärekisteriä koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ha-keskus@keusote.fi. Rekisteriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa tiedustelun saapumisesta.  

Viestintärekisteriin tallennettuja henkilökohtaisia tietoja voi kysyä ja tarkastaa joko lähettämällä kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tiedustelun kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen tai tulemalla Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimistoon kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen ennalta sovittuna ajankohtana. Henkilön on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla, virallisella henkilöasiakirjalla. Henkilökohtaisten tietojen tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään tietosuojalain edellyttämän ajan puitteissa eli 30 vuorokaudessa. 

Tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Henkilökohtaisen avun keskus pyytää viestintärekisterissä olevia päivittämään mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan peruuttaessa uutiskirjeen tilauksensa. Uutiskirjeiden postituksen kieltäminen tapahtuu helpoiten uutiskirjeen lopussa löytyvästä uutiskirjeen peruuttaminen -linkistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Yhteystiedot