Siirry sisältöön

Henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille

Tietoa avustajan työstä ja työmahdollisuuksista henkilökohtaisen avun työnantajamallissa

Henkilökohtainen apu tarjoaa mahdollisuuksia merkitykselliseen ja tehtävänkuvaltaan monipuoliseen työhön, ja se soveltuu hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa avun käyttäjä palkkaa avustajansa itse ja toimii hänen työnantajanaan. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa avustajan palkan työnantajan puolesta ja tarjoaa työnantajamallin työsuhteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa työnantajille ja heidän avustajilleen.

Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua asioissa, joita henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi pysty itse tekemään. Henkilökohtaisella avulla mahdollistetaan vammaiselle henkilölle sellaiset asiat, joita hän tekisi ilman vammaansa itsenäisesti. Henkilökohtainen apu mahdollistaa avun käyttäjän omat valinnat

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisessa kanssakäymisessä

Henkilökohtaisessa avussa avuntarve vaihtelee huomattavasti ihmisestä ja vammasta riippuen. Joku tarvitsee apua muutaman tunnin viikossa, toinen kokoaikaisesti.

Avustajan työnkuvaan kuuluvia tavallisia tehtäviä ovat avustaminen

 • arjen askareissa
 • peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • asioinneissa kodin ulkopuolella
 • kommunikoinnissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa ja erilaisissa tapahtumissa
 • vammaisen henkilön huollossa tai hoidossa olevan lapsen päivittäisiin toimiin osallistumisessa

Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana. Keusote toimii sijaispalkanmaksajana ja huolehtii työnantajan puolesta avustajan lakisääteisistä vakuutuksista ja työterveyshuollon järjestämisestä.

Millaista avustajan työ on?

 1. Merkityksellistä

  Henkilökohtaisen avustajan tekemä työ auttaa avun käyttäjää elämään omannäköistä ja täysipainoista elämää ja sujuvaa arkea. Henkilökohtaisella avulla edistetään vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumista yhteiskunnassa.

 2. Monipuolista ja vaihtelevaa

  Avustajan työnkuva muovautuu aina yksilöllisesti avun käyttäjän toiveiden ja tarpeiden mukaan, ja työpäivien sisältö voi vaihdella suuresti. Myös työn suorituspaikat voivat vaihdella työtehtävistä riippuen. Työ voi tapahtua työnantajan kodin lisäksi myös mm. työpaikalla, koulussa, ostoskeskuksessa, erilaisten harrastusten tai tapahtumien parissa.

 3. Ihmisläheistä ja mielenkiintoista

  Avustajan työssä toimitaan toisen ihmisen lähellä, arjessa mukana. Samalla pääsee tutustumaan itselle uusiin tapoihin toimia ja tarkastelemaan maailmaa erilaisista näkökulmista.

 4. Erilaisiin elämäntilanteisiin hyvin soveltuvaa

  Avustajana voi toimia kokoaikaisesti tai sitä voi tehdä osa-aikaisesti esimerkiksi opiskelun ohessa tai täydentävänä työnä muun osa-aikatyön rinnalla. Työn määrän voi sovittaa omaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

Kenelle avustajan työ sopii?

 • Avustajana toimimiselle ei ole pohjakoulutusvaatimuksia 
 • Tärkeää avustajana toimimisessa on luotettavuus, palvelualttius ja myönteinen asenne
 • Henkilökohtainen apu pitää usein sisällään fyysistä avustamista esim. siirtymisissä avustamista
 • Työ sopii ihmisläheistä, merkityksellistä ja sisällöiltään monipuolista työtä etsiville henkilöille 
 • Sote-alan opiskelijat tai alalle pyrkivät voivat avustajina kartuttaa itselleen arvokasta työkokemusta 
 • Eläkeläisille avustajan työ tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia tehdä merkityksellistä työtä itselle sopivissa määrissä

Avustajan palkka työnantajamallissa

Henkilökohtaisen avustajan palkkaan työnantajamallissa vaikuttaa se, noudatetaanko työsuhteessa työehtosopimusta (Heta-liittoon kuuluvat työnantajat) vai työlainsäädäntöä (työnantajat, jotka eivät kuulu Heta-liittoon). Valtaosa Keusoten alueen työnantajamallin työnantajista kuuluu Heta-liittoon eli Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon.

Avustajan palkka työlainsäädäntöä noudattavissa työsuhteissa
 • Tuntipalkka 11,31 €/h 
 • Lisistä maksetaan lakisääteiset lisät (sunnuntai ja itsenäisyyspäivä) 
Avustajan palkka työehtosopimusta (Heta-TES) noudattavissa työsuhteissa

Avustajan palkkaryhmä määräytyy hänen työtehtäviensä mukaisesti. 1.1.2024 alkaen palkkaryhmiä on neljä: A, B1, B2 ja C. Palkkaryhmiin kuuluvat työtehtävät on määritelty työehtosopimuksen liitteessä, ja palkkaryhmiin kuulumista arvioidaan tehtävien pysyvyyden kautta.

1.1.2024 alkaen avustajille maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti:

 • Palkkaryhmä A, tuntipalkka 11,76 €/h
 • Palkkaryhmä B1, tuntipalkka 12,75 €/h
 • Palkkaryhmä B2, tuntipalkka 13 €/h
 • Palkkaryhmä C, tuntipalkka 13,40 €/h

1.7.2024 alkaen avustajille maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti:

 • Palkkaryhmä A, tuntipalkka 12,51 €/h
 • Palkkaryhmä B1, tuntipalkka 13,05 €/h
 • Palkkaryhmä B2, tuntipalkka 13,55 €/h
 • Palkkaryhmä C, tuntipalkka 14,05 €/h

Miten hakea henkilökohtaiseksi avustajaksi työnantajamallissa?

Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa vammainen henkilö valitsee ja palkkaa avustajansa itse ja toimii hänen työnantajanaan. Vaikka Keusote toimii työnantajamallissa sijaispalkanmaksajana, muodostuu työsuhde avustajan (työntekijä) ja avun käyttäjän (työnantajan) välille. Keusote ei palkkaa avustajia työnantajamalliin, mutta pyrkii edistämään avustajien ja henkilökohtaisen avun työnantajien kohtaamisia.

Mikäli olet kiinnostunut henkilökohtaisen avustajan työstä työnantajamallissa, voit

 1. Ottaa WorkPilotsin Avustajien rekrypalvelun käyttöösi ja luoda palveluun itsellesi työntekijäprofiili
 2. Jättää alla olevan sähköisen hakemuksen HA-keskukselle. HA-keskus ei palkkaa avustajia työnantajamalliin, mutta esihaastattelee hakemuksen jättäneet henkilöt ja välittää tiedot heistä työnantajille

WorkPilots Avustajien rekrypalvelu

Keusote on mukana kokeilussa, jossa testataan WorkPilots-palvelun käyttöä henkilökohtaisen avun työnantajamallissa. Pilotin tavoitteena on helpottaa henkilökohtaisen avun työnantajien ja työntekijöiden kohtaamisia.

Keusote ei ole osallisena palvelun toteutuksessa, vaan ainoastaan jakaa tietoa WorkPilots-palvelusta ja sen käytöstä.

WorkPilots on käyttäjälleen maksuton palvelu, joka toimii työnantajien ja työntekijöiden mobiilina kohtaamispaikkana. Palvelua voi käyttää mobiililaitteeseen ladattavana sovelluksena tai tietokoneen verkkoversiona. Maksuton sovellus ladataan mobiililaitteeseen Google Playsta tai AppStoresta.

Avustajien rekrypalvelun käyttö lyhyesti:

 1. Lataa WorkPilots-sovellus mobiililaitteeseesi tai siirry WorkPilotsin verkko-osoitteeseen https://workpilots.fi/avustajien-sijaispalvelu/
 2. Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessäsi valitse palveluksi ”yksityinen palvelu” ja käytä sen yhteydessä koodia ”avustaja”. 
 3. Luo itsellesi käyttäjäprofiili 
 4. Hae tarjolla olevia töitä 

Heta-liiton video YouTubessa henkilökohtaisen avun työnantajien ja avustajan kokemuksista
Heta-liiton videosta YouTube-verkkosivulla kuulet henkilökohtaisen avun työnantajien ja avustajan kokemuksista työnantajamallissa
Invalidiliiton YouTube-videolla kerrotaan henkilökohtaisesta avustamisesta kotona ja työpaikalla

Väylät työnhakuun