Siirry sisältöön

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli

HA-keskuksen yhteystiedot ja palvelut sekä tietoa henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Työnantajamalli on yksi henkilökohtaisen avun tuottamistavoista. Siinä vammainen henkilö palkkaa avustajansa itse ja toimii hänen työnantajanaan. Hyvinvointialue korvaa avustajan palkkaamisesta syntyvät kustannukset ja tarjoaa työnantajalle ohjausta ja neuvontaa työnantajana toimimisen tueksi.

Perustietoa henkilökohtaisesta avusta

1. Perustuu vammaispalvelulakiin

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain perusteella myönnettävä palvelu. Henkilökohtaisen avun tavoitteena on mahdollistaa vammaisen henkilön itsenäinen elämä ja yhteiskuntaan osallistuminen. Palvelun avulla avun käyttäjä voi toteuttaa omia valintojaan päivittäisissä toimissa, työssä ja vapaa-ajalla. Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksutonta.

2. Myönnetään vammaispalveluissa

Päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä tehdään vammaispalveluissa. Päätös perustuu palvelutarpeen arviointiin, jossa vammaispalveluiden vastuutyöntekijä kartoittaa asiakkaan kanssa hänen avuntarvettaan.

Henkilökohtaista apua myönnetään, mikäli vammaispalvelulain mukaiset edellytykset palvelun saamiselle täyttyvät. Samalla arvioidaan, kuinka paljon henkilökohtaista apua myönnetään, ja millä tuottamistavalla se toteutetaan. Nämä kirjataan palvelupäätökseen. 

Henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytyksenä on, että avun käyttäjä kykenee määrittelemään avun sisällön ja toteutustavan.

Henkilökohtaista apua myönnetään: 

 • päivittäisiin toimiin 
 • työhön ja opiskeluun 
 • harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 

Päivittäisiä toimia ovat muun muassa:

 • henkilökohtaisen hygienian hoito    
 • pukeutuminen    
 • vaate- ja ruokahuolto    
 • kodin siisteydestä huolehtiminen    
 • asiointi    
 • liikkuminen    
 • vammaisen henkilön huollossa tai hoidossa olevan lapsen päivittäisiin toimiin osallistuminen   

3. Voidaan järjestää eri tavoin

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) on käytössä neljä henkilökohtaisen avun tuottamistapaa:  

 • työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana  
 • palveluseteli, jossa vammainen henkilö itse valitsee ja tilaa tarvitsemansa avun toteuttajan hyvinvointialueen hyväksymistä palvelusetelituottajista  
 • ostopalvelu, jossa hyvinvointialue hankkii avustajapalveluita vammaiselle henkilölle julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta  
 • Keusoten oma  avustajatoiminta, jossa hyvinvointialue tuottaa henkilökohtaisen avun palvelun itse  

4. Toteutuu toisen ihmisen antamana apuna

Henkilökohtainen apu toteutuu toisen ihmisen antamana välttämättömänä apuna niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi pysty kokonaan tai osittain itse tekemään. Henkilökohtainen avustaja mahdollistaa vammaiselle henkilölle sellaiset asiat, joita hän tekisi ilman vammaansa itsenäisesti.

Perustietoa työnantajamallista

Työnantajamalli on yksi henkilökohtaisen avun tuottamistavoista. Työnantajamallissa vammainen henkilö valitsee ja palkkaa avustajansa itse ja toimii hänen työnantajanaan. Avustaja on tällöin työsuhteessa avun käyttäjään, ei Keusoteen tai vammaispalveluihin.

Työnantajamallissa Keusote korvaa työnantajalle:

 • henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset   
 • työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset  
 • muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut

Avustajan palkanlaskenta ja -maksu tapahtuvat sijaismaksupalvelu Oiman kautta, Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksen (HA-keskus) järjestämänä. HA-keskus vastaa kaikesta työnantajamallin ohjauksesta ja neuvonnasta.

HA-keskuksen palvelut työnantajamallissa

Henkilökohtaisen avun keskus (HA-keskus)

 • tarjoaa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen avun työnantajamalliin, työnantajana toimimiseen ja työsuhteisiin liittyen
 • järjestää avustajan palkanmaksun sijaismaksupalvelu Oiman kautta
 • huolehtii lakisääteisten vakuutusten ottamisesta työnantajan puolesta
 • järjestää työterveyshuollon työnantajan puolesta
 • tarjoaa käytännön tukea työnantajuuteen liittyvien lomakkeiden täyttämisessä
 • tiedottaa, ohjeistaa ja järjestää työnantajille koulutusta

Jotta HA-keskus voi järjestää avustajan palkanmaksun Oiman kautta sekä huolehtia lakisääteisten vakuutusten ottamisesta ja työterveyshuollon järjestämisestä työnantajan puolesta, tulee työnantajan antaa HA-keskukselle sitä varten valtakirja. Tämä tulee tehdä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös henkilökohtaisen avun myöntämisestä työnantajamallilla on tehty.

Tarkemmat ohjeet löydät oheisesta linkistä:

HA-keskuksen palveluajat ja yhteydenottotavat

Yhteystiedot

Palvelu on avoinna arkisin:

 • Maanantai 9:00 – 15:00
 • Tiistai 9:00 – 15:00
 • Keskiviikko 9:00 – 15:00
 • Torstai 9:00 – 15:00
 • Perjantai 9:00 – 15:00

Kesän palveluajat

HA-keskus palvelee 3.6.–11.8.2024 arkisin klo 9–12. Puheluihin ja soittopyyntöihin vastaamisessa voi kesäaikana olla viivettä. 

Postiosoite

PL 46, 05801Hyvinkää

Käyntitiedot

Suutarinkatu 2 C
05900 HYVINKÄÄ

Henkilökohtaisiin tapaamisiin tulee varata aika etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.

Palaute ja asiakaskokemus

Laadukas palvelu on HA-keskuksen toiminnan lähtökohta, ja tavoitteenamme on asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen. Asiakkailta saatava palaute auttaa meitä kehittämään palveluamme entistä asiakaslähtöisemmäksi. Kerro meille siis asiakaskokemuksestasi – mielipiteesi on tärkeä!

Voit antaa palautetta HA-keskuksen toiminnasta HA-keskuksen sähköisen asiakaspalautelomakkeen kautta tai keskustelemalla HA-keskuksen henkilökunnan kanssa.

Lisätietoa asiakaspalautteen antamisesta ja hyödyntämisestä Keusotessa löydät seuraavan linkin kautta:

Työnantajamallin kehittämisehdotukset

Kuulemme mielellämme työnantajamallin asiakkaiden ehdotuksia siitä, miten työnantajamallia, sen käytäntöjä ja osa-alueita voitaisiin kehittää entistä toimivammiksi. Oheisen linkin kautta voit jättää oman kehittämisehdotuksesi HA-keskukselle.

HA-keskuksen henkilökunta käsittelee saamansa kehittämisehdotukset, ja työnantajamallin asiakkaita tiedotetaan mahdollisista uusista käytännöistä asiakaskirjeissä ja HA-keskuksen verkkosivuilla.

Kiitos osallistumisestasi!