Siirry sisältöön

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin. Henkilöllä on kuitenkin kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Välttämättömät asumisen kulut tai asumisen turvaaminen
 • Velkakierteen katkaisemisen tai velkojen järjestelemisen kulut
 • Opiskelun, kuntoutumisen tai työllistymisen edistämisen kulut
 • Sosiaalisen kriisin aiheuttama yllättävä kulu
 • Terveyden- tai sairaanhoidon kulut
 • Kodinhankinnoista tai -muutostöistä aiheutuvat kulut
 • Sakko tai rikosperusteinen korvaus, jos luotto edistää kuntoutumista
 • Muu hakijan itsenäistä selviytymistä, talouden hallintaa tai talouden tasapainottamista keskeisesti edistävä kulu
  Sosiaalista luottoa voi saada 200 – 7000 euroa. Laina-aika on enimmillään viisi (5) vuotta, määräytyen luotonsaajan maksukyvyn mukaan. Lainan voi maksaa myös sopimuksessa määriteltyä aikaa aiemmin kerralla kokonaan pois.

Luoton korko on korkolain (korkolaki 633/1982, 12§) mukainen viitekorko. Korko voi muuttua vahvistuksen yhteydessä. Korkolain 633/1982, 12 §:n mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2024 on 4,5 %.

Luotosta ei peritä muita kuluja, eikä viivästyskorkoa tule maksettavaksi. Hyvinvointialueen sosiaalisen luototuksen henkilökunta seuraa luoton takaisinmaksun ajantasaisuutta.

Toimi näin

 1. Tutustu sosiaalisen luototuksen myöntämisen perusteisiin ja ohjeisiin luotonhakijalle.
 2. Ota yhteyttä Taloudellisen tuen neuvontaan ja ohjaukseen ensineuvontaa ja hakemuslomakkeen saamista varten puhelimitse tai sähköpostitse.
 3. Täytä hakemus huolellisesti. Huolehdi kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseen. Voit tarkastaa liiteluettelon myöntämisen perusteet ja ohjeet -dokumentista.
 4. Palauta hakemus liitteineen postitse tai sähköpostitse, minkä jälkeen sosiaalialan ammattihenkilö varaa sinulle ajan tilanteesi ja hakemuksesi läpikäyntiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää vakiintunutta taloudellista tilannetta ja takaisinmaksukykyä. Hakijalla tulee olla riittävä maksuvara eli nettotulojen ja menojen erotus, jolla hän kykenee hoitamaan luoton lyhennykset ja korot.

Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma. Luoton hakijalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä tai muuta näyttöä kyvystä hoitaa luotto. Hakijaa suositellaan tekemään vapaaehtoinen luottohäiriömerkintä luottorekisteriin. Tarkoituksena on, että asiakkaalle ei jää luoton saamisen jälkeen muita järjestelemättömiä velkoja.

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan luotto suoraan velkojien ilmoittamille tileille.

Pääsääntöisesti sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoimintaan eikä henkilölle, jolla on voimassa oleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma. Luottoa ei yleensä myönnetä toimeentulotukea saavalle henkilölle tai opiskelukustannuksiin.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen myöntämä sosiaalinen luotto on tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Keusoten alueella Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Pornaisissa tai Tuusulassa.

Sähköposti

Voit lähettää meille sähköpostia tietoturvallisesti suojatulla yhteydellä käyttäen Keusoten turvapostipalvelua: https://turvaposti.keusote.fi/ . Syötä lähettäjäkenttään oma sähköpostiosoitteesi ja nelinumeroinen tunniste numerokenttään. Lisää vastaanottajakenttään sosiaalinenluototus@keusote.fi, kirjoita haluamasi viesti ja lähetä.

Puhelinasiointi

Taloudellisen tuen neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä.
 • Maanantai 9:00 - 12:00
 • Tiistai 9:00 - 12:00
 • Keskiviikko 9:00 - 12:00
 • Torstai 9:00 - 12:00
 • Perjantai 9:00 - 12:00