Siirry sisältöön

Sijoitetun lapsen elatussopimus ja elatuskanne

Vanhemmilla on alaikäisen lapsen elatusvelvollisuus, vaikka lapsi olisi sijoitettu kodin ulkopuolelle. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykyjensä mukaan. Arvioinnissa otetaan huomioon ikä, työkyky, mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävät varat sekä muu lakiin perustuva elatusvastuu. Lapsen oikeus elatukseen vanhemmilta päättyy täysi-ikäisyyteen. Lapselle määrätään edunvalvojan sijainen, joka allekirjoittaa elatussopimuksen lapsen edustajana. Mikäli sopimukseen ei päästä, vanhempaa vastaan nostetaan kanne, jolloin käräjäoikeus määrää elatusavun. 40 % elatusavun määrästä varataan itsenäistymisvaroihin, jotka lapsella on käytettävissä itsenäisen elämän tukemiseen sijoituksen päätyttyä.

Toimi näin

Lapsen vastuusosiaalityöntekijä käynnistää elatusapuprosessin lapsen sijoittamisen yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolelle tulee vanhempien tehdä sopimus lapsen elatuksesta.

Palvelupaikat