Siirry sisältöön

Perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perheohjaus on koko perheen ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi silloin, jos vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa on haasteita. Perheestä saattaa puuttua yhteiset säännöt ja rutiinit taikka nuori ei asetu vanhempien asettamiin rajoihin. Vanhempi voi tarvita ohjausta uhmaikäisen kanssa toimimiseen, tai kokea muuten keinottomuutta lapsensa tai nuorensa kanssa.

Perhetyön tehtävänä on perheiden elämänhallinnan ja voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen ohjauksellisin keinoin. Tavoitteena on tukea toimivan arjen löytämistä ja lisätä perheen hyvinvointia. Perhetyötä tehdään aina perheen kanssa yhteistyössä.

Toimi näin

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin pääsee olemalla itse yhteydessä lapsiperheiden päivystykseen. Yhteydenoton voi tehdä soittamalla tai täyttämällä Keusoten www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai lastensuojeluilmoituksen.

Sosiaalihuoltolain mukainen perheohjaus on lapsiperheiden palvelu, jota perhesosiaalityö käyttää tarpeen vaatiessa tukitoimena perheelle. Työskentelyn tavoitteet asetetaan yhdessä perheen kanssa. Perhesosiaalityöntekijä tai erityissosiaaliohjaaja tilaa palvelun asiakastietojärjestelmän kautta toimien lain edellyttämällä tavalla omatyöntekijöinä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on suunnattu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja tuen tarve.

Palvelupaikat