Siirry sisältöön

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvola tarjoaa sote-integraatiopalveluna sekä sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa että terveydenhuoltolain mukaista lasten mielenterveys- ja päihdepalvelua alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa tukea vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä pari- ja perhesuhteisiin. Työskentelyssä painottuu perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet.

Ota yhteyttä perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvontaan, kun:
• haluat keskustella lapsen käyttäytymiseen liittyvistä asioista,
• lapsen asiat huolestuttavat kotona, päivähoidossa tai koulussa,
• haluat tukea kasvatustilanteisiin ja / tai perheen vuorovaikutukseen,
• tarvitsette tukea vanhemmuuteen tai parisuhteeseen,
• haluatte keskustella eroon tai eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvistä pulmista,
• uusperheeseen liittyvät asiat tuntuvat haastavilta.

Lasten mielenterveys- ja päihdepalvelu

Perheneuvolan toteuttama lasten mielenterveys- ja päihdepalvelu painottuu hoidon porrastusten mukaisesti keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin. Palvelu sisältää hoidon tarpeen arviointia, lasten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tutkimusta, hoitoa sekä kuntoutusta.

Ota yhteyttä perheneuvolan lasten mielenterveys- ja päihdepalveluun, kun:
• sinua huolettaa lapsesi mieliala, ahdistuneisuus tai muu psyykkinen oire,
• olet huolissasi lapsesi päihdekokeiluista.

Toimi näin

Perheneuvolaan saat yhteyden täyttämällä verkkosivujemme oikeasta laidasta löytyvän sähköisen yhteydenottolomakkeen. Valitse oikea lomake yhteydenotollesi, edellä esitetysti joko kasvatus- ja perheneuvonta tai lasten mielenterveys- ja päihdepalvelu.

Vaihtoehtoisesti voit soittaa ja jättää viestin automaattiseen vastaajaamme. Vastaajanumerot löytyvät hieman alempaa tältä sivulta. Valitse myös tässä oikea palvelu, joko yksikkökohtainen kasvatus- ja perheneuvonta tai keskitetty lasten mielenterveys- ja päihdepalvelu.

Yhteydenottosi jälkeen olemme yhteydessä sinuun puhelimitse.

Asiakaspalvelusihteeri perheneuvola

Lasten nepsypiirteet verkkoryhmä vanhemmille

Lapsiperheiden palvelut ja kouluterveydenhuolto järjestää yhteistyössä verkkoryhmän alle 13-vuotiaiden lasten vanhemmille, joiden lapsella on keskittymisen ja/tai tarkkaavuuden ja/tai impulsiivisuuden haasteita.

Ryhmän tavoitteena on:

  • Lisätä tietoa ja ymmärrystä vanhemmille lasten keskittymisen, tarkkaavuuden ja impulsiivisuuden haasteista.
  • Keskustella lapsen ja perheen elämää helpottavista tukikeinoista.
  • Rohkaista osallistujia jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan.

Ryhmä toteutetaan Teamsissa ja ryhmän kesto on 1- 1½ tuntia.

Ryhmä kokoontuu ja aiheina ovat:

 9.4. klo 16.30–18 Yleistä nepsypiirteistä
16.4. klo 16.30 – 18 Nepsypiirteisen lapsen tuki
23.4. klo 16.30–18 Kokemusasianatuntijan puheenvuoro
7.5. klo 16.30–18 Aistit osana arkea (Keusoten toimintaterapeutit)
14.5. klo 16.30–18 Lapsen Nepsypiirteiden selvittely/ tutkiminen ja kuntoutusmahdollisuudet.
21.5. klo 16.30–18 Vanhemmuudesta ja vanhemman voimavaroista.  

Ryhmän ohjaajina toimivat kouluterveydenhoitaja Hanna Roihu, perheneuvolan sosiaalityöntekijä/perheterapeutti Matti Rajamäki ja psykiatrinen sairaanhoitaja/perheterapeutti Annika Kuusinen.

Ryhmään ei tarvitse ennakkoilmoittatumista eikä ryhmäkertoja tallenneta.

Ryhmään pääsee mukaan alla olevasta linkistä. Huomioithan, että jos liityt omalla Teams-tililläsi, niin nimesi saattaa näkyä muille osallistujille.

Tervetuloa mukaan!

Puhelinasiointi

Lasten mielenterveys- ja päihdetyö

Palvelupaikat