Siirry sisältöön

Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle

Mikäli ette ole yhdessä vanhempina päässeet sovintoon lapsenne huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, voitte hakea päätöstä tuomioistuimelta. Ennen päätöksen tekoa tuomioistuin voi pyytää teidän ja lapsenne tilanteesta olosuhdeselvityksen lapsen kotikunnan perheoikeudellisesta yksiköstä.

Selvitystyön tekemiselle tuomioistuin antaa pääsääntöisesti aikaa 3–6 kuukautta. Selvitystyön aikana sosiaalityöntekijät hankkivat tietoja teiltä vanhemmilta yhdessä ja erikseen, kotikäynneillä ja tarvittaessa lapsia henkilökohtaisesti tapaamalla. Lisäksi tietoa pyydetään perheenne kanssa työskenteleviltä muilta viranomaisilta ja asiantuntijoilta. Sosiaalityöntekijät laativat kirjallisen olosuhdeselvityksen tuomioistuimelle.

Selvitystyön aikana teidän on mahdollista myös tehdä sopimus, mikäli pääsette yhteisymmärrykseen lapsenne asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Olosuhdeselvitykset tehdään tuomioistuimen pyynnöstä.

Yhteystiedot

Orvokki Kajanne

Perheoikeudellisen yksikön esimies

Perheoikeudellinen yksikkö

Tiina Enroth

Sosiaalityöntekijä

Perheoikeudellinen yksikkö

Desirée Siivola

Sosiaalityöntekijä

Perheoikeudellinen yksikkö

Sari Tuominen

Sosiaalityöntekijä

Perheoikeudellinen yksikkö

Pyydämme tuomioistuimia lähettämään olosuhdeselvityspyynnöt ja kuntia virka-apupyynnöt Keusoten kirjaamoon:

  • kirjaamo.hva@keusote.fi
  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, kirjaamo, PL 46, 05801 Hyvinkää

Mikä ihmeen huoltoriita? -video on suunnattu lapsille ja kertoo mistä huoltoriidassa on kyse, miten riita ratkaistaan ja mikä on lapsen rooli. Video on hyvä katsoa yhdessä aikuisen kanssa ja jutella siitä heräävistä kysymyksistä. Ensi- ja turvakotien liitto, Turvassa-hanke 2019-2021, Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

Palvelupaikat