Siirry sisältöön

Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelu on viranomaistoimintaa, jonka tarkoitus on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelu on lapsen ja perheen viimesijainen tukimuoto, johon turvaudutaan, kun esim. ennaltaehkäisevät ja sosiaalihuollon palvelut eivät ole riittäviä.

Jokaiselle lapselle nimetään oma vastuusosiaalityöntekijä, joka laatii yhdessä lapsen, hänen verkostonsa ja läheistensä kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan lapsen ja perheen tuen tarpeet ja keinot, joilla niihin pyritään vastaamaan. Lastensuojelussa on käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia. Niitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijän tapaamiset, tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus.

Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, joudutaan turvautumaan sijaishuoltoon. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Kaikessa lastensuojelun toiminnassa ensisijaista on lapsen etu.

Toimi näin

Tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Se tehdään, kun lapsesta tai perheestä on tullut yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. Jos lastensuojelun kriteerit täyttyvät, palvelun asiakkuus alkaa.
Kiireellisissä tapauksissa asiakkuus alkaa heti. Kiiretapauksissa tulee soittaa numeroon 112.

Kenelle ja millä ehdoin

Lastensuojelun palveluihin on oikeus niillä lapsilla, joilla sosiaalityöntekijä on todennut olevan lastensuojelun tarve.

Lastensuojelun tukitoimet ja työskentelytavat

Lapsen lastensuojelun tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä silloin, kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu yhteydenotto sosiaalihuoltoon. Jokaiselle lastensuojelun asiakkaaksi tulevalle lapselle nimetään oma vastuusosiaalityöntekijä, joka laatii yhdessä lapsen, hänen läheistensä ja muun verkostonsa kanssa asiakassuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan lapsen ja perheen tuen tarpeet ja keinot, joilla niihin pyritään vastaamaan.

Lastensuojelun asiakkaana olevaa lasta ja perhettä tuetaan lapsen omassa kasvuympäristössä eri keinoin. Niitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijän tapaamiset, tehostettu perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, perhekuntoutus, lapsen tai nuoren avohuollollinen sijoitus.

Lastensuojelun työskentely perustuu yhteistyöhön lapsen, huoltajien ja muiden perhettä tukevien työntekijöiden ja viranomaisten kanssa. Ensisijaista on avohuolto eli lapsen ja perheen tukeminen siten, että lapsi asuu omassa kodissaan. Jos lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon on välttämätöntä, tapahtuu sekin ensisijaisesti yhteistyössä.

Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus

Lapsiperheiden ja nuorten neuvonnan ja ohjauksen palvelussa voit keskustella asiastasi ammattilaisen kanssa p. 019 226 0401

Puhelinasiointi

Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
 • Maanantai 9:00 - 15:00
 • Tiistai 9:00 - 15:00
 • Keskiviikko 9:00 - 15:00
 • Torstai 9:00 - 15:00
 • Perjantai 9:00 - 13:00

Sosiaali- ja kriisipäivystys (Keski-Uusimaa)

Palveluajat

 • Aina avoinna

Sosiaalipäivystys virka-aikana

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
 • Maanantai 8:00 - 15:00
 • Tiistai 8:00 - 15:00
 • Keskiviikko 8:00 - 15:00
 • Torstai 8:00 - 15:00
 • Perjantai 8:00 - 13:00