Siirry sisältöön

Ikäihmisten päiväaikainen toiminta

Päiväaikainen toiminta on yksi omaishoidon ja muistiasiakkaan tukimuodoista, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta, kuntoutumista sekä henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Palvelun tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista ja asiakkaan kotona-asumista, jotta omassa kodissa voi asua mahdollisimman pitkään.

Ikäihmisten päiväaikaisen toiminnan palvelut on suunnattu kotona asuville ikääntyneille omaishoidon ja muistihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä arjessa selviytymisen tukea. Palvelua tarjotaan asiakkaille, joiden osallistuminen omaehtoiseen virkistystoimintaa ei ole mahdollista.

Uusi monimuotoinen palvelu korvaa aiemmin tarjotun ikäihmisten päivätoiminnan. Päiväaikaisen toiminnan muotoja ovat asiakkaan kotiin annettavat kuntouttavat toimintatuokiot, toimintakerhot Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä sekä perhehoitajan kotona järjestettävä päiväaikainen toiminta. Näiden palveluiden lisäksi omaishoidon asiakkaille mahdollistetaan sijaisavun käyntejä.

Toimi näin

Ikäihmisten päiväaikaisen toiminnan palveluihin ohjaudutaan Geriatrisen keskuksen omaishoidon sosiaaliohjaajan, sosiaaliohjaajan tai muistikoordinaattorin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ikäihmisten päiväaikaisen toiminnan palvelut ovat suunnattu paljon apua tarvitseville kotona asuville omaishoidon ja muistihoidon asiakkaille. Omaishoidon tuen asiakkaat ovat etusijalla palvelun saannissa.

Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon päiväaikaisen palvelun soveltuvuus ja vastaavuus asiakkaan ja/tai omaishoitajan tarpeisiin.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
  • Maanantai 9:00 - 15:00
  • Tiistai 9:00 - 15:00
  • Keskiviikko 9:00 - 15:00
  • Torstai 9:00 - 15:00
  • Perjantai 9:00 - 13:00