Siirry sisältöön

Miksi vajaaravitsemukseen on tärkeää puuttua varhain?

Tiesitkö, että vajaaravitsemus altistaa infektioille, hampaiden eroosiolle sekä koordinaation ja lihasvoiman heikentyessä kaatumisille ja murtumille? Vajaaravitsemus voi olla seurausta vähäisestä ravinnosta johtuvasta nälkiintymisestä, yksipuolisista ja vähäravinteisista aterioista tai sairauteen liittyvä. Kaikenikäisten vajaaravitsemusta voi ennaltaehkäistä monipuolisella ja säännöllisellä ruokavaliolla. Tämä on tärkeää erityisesti sairauden yhteydessä. Eri ikäisellä on erilainen tarve ravitsemuksesta saatavalle energialle. Esimerkiksi lapsi tarvitsee kasvaessaan enemmän energiaa kuin liikkumaton aikuinen.

Kaikenikäisen, mutta erityisesti ikääntyneen äkillinen, tahaton laihtuminen on aina hälytysmerkki jostain. Tästä syystä myös ikääntyneen säännöllinen painon kontrollointi on suotavaa. Painon mittaaminen onnistuu maksuttomasti muun muassa terveysasemien omapisteillä. Painonhallinnassa laihduttamista ei suositella ikääntyneille vaan oleellisempaa on tarkastella ravinnon määrää ja laatua sekä niiden suhdetta voimassa olevaan terveyteen. Vajaaravitsemus voi olla esimerkiksi esteenä ikääntyneen kotona pärjäämiselle, joten kannattaa olla herkästi yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Painonhallinnassa on tärkeää tiedostaa, että pieni painonvaihtelu on normaalia.

Tunnista mahdollisia syitä vajaaravitsemukseen

  • Vähäinen ravinnon määrä
  • Yksipuoliset ja vähäravinteiset ateriat
  • Sairaudet (myös hoitamattomat)
  • Päihteiden käyttö
  • Heikko taloudellinen tilanne
  • Äkillinen painonmuutos
  • Huono suun terveys
  • Stressi ja muut mielenhyvinvoinnin haasteet

Mikäli huoli herää läheisestä, otathan asian puheeksi. Rohkaise ja kannusta, tukea on saatavilla.

Ikäihmisen ravitsemus ja hyvinvointi

Tämä asukaspolku on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeessa (Keusoten Hyte-verkosto). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.