Siirry sisältöön

Me ollaan Keusote: Työ kasvokkain ilahduttaa

Lääkäri Maxim Ukkonen on yhdistänyt työssään kotihoidossa ja kuntoutuskeskuksessa työskentelyn. Kotihoitoon sattumalta päätynyt sairaanhoitaja Irjaliisa Ojala kertoo viihtyneensä alun jännityksen jälkeen työssään hyvin. Ukkonen ja Ojala työskentelevät työparina.

Pääsimme Ukkosen ja Ojalan mukaan seuraamaan kotihoidon asiakkaan vuosikontrollia. Kontrollissa käydään läpi säännöllisen kotihoidon asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä. Käynti tehdään lääkärin ja hoitajan yhteistyönä asiakkaan kotona. ”Käynnit pyritään ajoittamaan aina samaan vuoden ajankohtaan, yleensä asiakkaan syntymäkuukauteen”, Ukkonen selittää.

Kotihoidossa asiakkaiden hoitoon osallistuvat monet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Ojala kertoo sairaanhoitajan vastaavan muun muassa asiakkaiden lääkkeiden annosjakelusta sekä hoidon kokonaiskuvasta. Lääkärille luonnollisestikin kuuluu lääketieteellinen vastuu. Ukkosen mukaan kotihoidossa ei kuitenkaan pärjätä ilman tiimityötä.

– Tämä on moniammatillista työtä, jonka tekeminen ei onnistuisi ilman kaikkien ammattiryhmien työpanosta,

Ukkonen toteaa.

Ojalan mukaan kotikäyntien lisäksi yhteistyö näkyy missä tahansa asiassa. Hänellä on kokemusta siitä, että kollegaa voi konsultoida matalalla kynnyksellä. ”Saan vastauksen asiaan kuin asiaan, oli se iso tai pieni”, Ojala kertoo.

Kohtaamispaikkana koti

Käyntimme aikana asiakas kertoo olevansa tyytyväinen saadessaan palvelun kotiinsa. Asia ilahduttaa myös Ukkosta ja Ojalaa. Ojala uskoo kotioloissa tehtävän työn olevan erilaista kuin missään muualla. ”Olemme toisen tärkeimmässä, henkilökohtaisessa tilassa. Työskentely eroaa sairaalaolosuhteista ja työssä on muistettava hienotunteisuus sekä asiakkaan kunnioittaminen. Asiakkaan kotona työskentely tuo hänen koko persoonan ja tavat lähemmäs”, Ojala kertoo.

– Yksi iso positiivinen asia, jonka vuoksi olen viihtynyt kotihoidossa, on mahdollisuus tavata asiakkaat kasvotusten. Etälääketieteen kasvaessa on ollut miellyttävää päästä tapaamaan asiakkaat heidän kotonaan ja nähdä millaisena toimintakyky näyttäytyy sellaisessa toimintaympäristössä,

Ukkonen toteaa.


Lääkärin ja asiakkaan välinen keskustelu on osallistavaa: Asiakkaan toiveita kuullaan hänen hoitonsa suhteen. Vaikka keskustelussa käydään läpi hoidollisia asioita ja iän mukanaan tuomia toimintakyvyn muutoksia, on jutustelussa myös huumoria. Kuulemme uuden sananlaskun ja paloja asiakkaan elämästä.

Työn haastavuus ja asiakkaiden palautteet palkitsevat

Terveydenhoitoalalla työvoiman saaminen on ollut vaikeaa ja resurssipulan vaikutukset näkyvät kotihoidon arjessa. Haastavat tilanteet ovat paitsi raskaita myös mahdollisuuksia kokea onnistumisia. Ukkonen ja Ojala kertovat motivoituvansa työssään erityisesti yhdestä asiasta – haasteista. ”Voisi kuvitella, että tämä työ on samanlaista päivästä toiseen. Yksikään työpäivä ei kuitenkaan ole samanlainen, vaan kohtaan päivittäin uusia tilanteita ja haasteita”, Ojala toteaa. Ukkonen on asiasta samaa mieltä: ”Ei ole kahta samanlaista työpäivää tai asiakasta.”

Kotihoidon asiakkuuden alussa hoitajien täytyy tutustua asiakkaaseen ja asiakkaan hoitajiin. Luottamuksen rakentaminen voi viedä aikaa etenkin, kun sijaisia ja keikkalaisia on paljon.

– Parasta on kuitenkin se luottamuksen tunne, jonka saan asiakkaalta. Kaiken kiireen tai kaaoksen keskellä ikäihmisen reaktio ja palaute tutun hoitajan mennessä käynnille voimaannuttaa. Se auttaa jaksamaan, että työllä on merkitys,

Ojala kertoo.

Ukkonen ja Ojala puhuvat myös työyhteisön merkityksestä. Ojala toteaa työilmapiirin olevan todella tärkeä. ”Sillä on iso merkitys, että jaksamme väsyneenäkin tsempata toisiamme,” hän jatkaa. ”Yhteistyössä puhalletaan yhteen hiileen ja tavoitellaan asiakkaan parasta”, Ukkonen sanoo. Lähtiessämme, jo ulko-ovella ollessamme, asiakas toteaa nuorison tuovan aina piristystä päivään. Ja piristihän tuo kommentti myös meitä.

Kuvassa kotihoidon lääkäri ja asiakas.