Siirry sisältöön

Me ollaan Keusote: Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on itsenäistä työtä

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esihenkilön Sanna Puolakan mukaan terveydenhoitajan työssä yhdistyvät itsenäisyys ja lain määrittelemä toiminta.

Terveydenhoitajan työkenttä on monipuolinen. Puolakka kuvaa terveydenhoitajien työn olevan pitkälti lain määrittelemää toimintaa, jossa korostuvat vastuullisuus, itsenäisyys ja päätöksentekokyky. Lakisääteisten ja säännöllisten terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajat voivat Puolakan mukaan kohdata päivittäisessä työssään monenlaisia ennakoimattomia tilanteita. ”Lisäksi on ollut paljon aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön eli ADHD:n ja kuntoutusasioiden selvityksiä”, Puolakka kertoo.

”Terveydenhoitajat toimivat yhdessä sivistystoimen eli koulun henkilöstön kanssa ja ovat osa sitäkin työyhteisöä”, Puolakka sanoo. Terveydenhoitajat tekevät myös paljon yhteistyötä sosiaalipuolen ja lastensuojelun kanssa. Vuosittaisiin tehtäviin kuuluvat myös keväällä tehtävät varusmiestarkastukset sekä kesällä uusien koulutulokkaiden terveystarkastukset. Koronapandemian aikana terveydenhoitajien työpanosta on Puolakan mukaan tarvittu rokotustyössä.

Ennaltaehkäisevää työtä

Puolakka kuvaa terveydenhoitajan työn olevan erilaista eri sektoreilla. Ala- tai yläkoulussa ja opiskeluterveydenhuollossa työskentely eroavat toisistaan. Terveydenhoitajan työssä Puolakka korostaa kuitenkin yleisesti ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä. Hänen mukaansa työn keskiössä on asiakkaan paras ja terveyden edistäminen.

– Ennaltaehkäisevän työn merkitys on tärkeä siinä, että pystymme jo nuorista tunnistamaan sellaiset hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat asiat, jotka muuten havaittaisiin vasta myöhemmällä iällä,

Puolakka toteaa.

Itsenäistä henkilöstöä on helppo johtaa

Puolakka kertoo itseohjautuvuuden näkyvän terveydenhoitajien työssä jo työn itsenäisen luonteen vuoksi. Johtajuudessa on hänen mukaansa pitkälti kyse henkilöstön ohjaamisesta tai opastamisesta oikean tiedon löytämiseksi. ”Itseohjautuvuuden kanssa olemme oikealla tiellä ja terveydenhoitajien kohdalla näen sen helpoksi työnkuvan itsenäisyyden vuoksi”, Puolakka sanoo.

Myös yhteisöohjautuvuus näkyy terveydenhoitajien toiminnassa. Puolakka kertoo luottavansa henkilöstön omaan osaamiseen ja tietoon.

– Työntekijät miettivät paljon asioita yhdessä ja tietävät parhaiten, kuinka asiat kannattaa tehdä. Minä olen sitten kuulolla ja annan tarvittavan tuen,

Puolakka kertoo.

Puolakka kuvaa terveydenhoitajien olevan ammattitaitoisia ja osaavia ihmisiä. ”He ovat motivoituneita ja innovatiivisia. Heiltä tulee myös paljon omia ajatuksia. Ei tätä porukkaa voi kuin kehua”, Puolakka toteaa. Aktiivisuus näkyy myös osaamisen kehittämisessä ja koulutuksissa. ”Terveydenhoitajat ovat aktiivisia hakeutumaan koulutuksiin. Teemme paljon sisäistä koulutusta ja kertaamista. Haluamme työnantajan puolesta tukea henkilöstön kouluttautumista”, Puolakka kertoo.

Isoin työ on jo tehty

Puolakka kertoo kokeneensa Keusoten olevan organisaationa nykyaikainen, tukeva ja arvostava. ”Isoksi organisaatioksi toimintojen edistämiseksi on tehty ketteriä ratkaisuja. Vaikka olemme iso toimija, niin meillä on paljon eri osaajia ja hyvät tukitoiminnot. Esimerkiksi ICT-tuesta saa nopeasti apua ja vastauksia”, Puolakka kertoo.

– Myös hyvinvointialueen näkökulmasta isoin työ on jo tehty. Nyt vuorossa on yhteisten ohjeiden laatimista ja hiomista sekä toimintatapojen vakiinnuttamista,

Puolakka sanoo.
Terveydenhoitaja mittaa opiskelijan verenpainetta.
Terveydenhoitajan työn keskiössä on asiakkaan paras ja terveyden edistäminen.