Siirry sisältöön

Laskutiedustelut

Osto- ja myyntilaskutiimin asiakaspalvelun yhteystiedot (viestipalvelu)

p. 019 226 0950
ostolaskut@keusote.fi
asiakaslaskut@keusote.fi

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto 2021

Asiakasmaksulain mukaan palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille säädetään
vuotuinen enimmäismäärä, terveydenhuollon maksukatto. Maksukatto on 683€ vuonna 2021.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan
henkilön maksut lasketaan huoltajan maksukattoon.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään pyydettäessä vapaakortti,
joka on voimassa vuoden 2021 loppuun. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollonyksikkö,
jonka käynnin tai hoitojakson aikana maksukatto on täyttynyt. Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymässä vapaakortin myöntää laskutustiimi.

Vuotta 2021 koskevat mahdolliset liikasuoritukset tulee hakea viimeistään 31.12.2022
mennessä. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun koko maassa.

Vapaakortti myönnetään siitä laitoksesta, jossa maksukatto on tullut täyteen. Tämän jälkeen
maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia vapaakorttiin merkityn ajan, lyhytaikaisesta
laitoshoidosta peritään edelleen 22,50 euroa hoitopäivältä.

Vakuutusyhtiöiden korvaamat ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten
palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Maksukattoon sisältyvät seuraavat maksut:

 • käyntimaksut terveyskeskuslääkärin luona
 • poliklinikkakäynti
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutus

Tarvittaessa lisätietoja laskutustiimistä p. 019 226 0950 (viestipalvelu), asiakaslaskut@keusote.fi.

Maksuaika

Asiakasmaksuihin voidaan harkinnanvaraisesti ja poikkeustilanteessa myöntää laskusta poikkeavaa maksuaikaa laskun saajan tai hänen asioidenhoitajansa niin pyytäessä. Maksuajan pidennyksen myöntäminen on kertaluonteinen päätös. Perintätoimet voidaan käynnistää välittömästi, mikäli sovittua maksuaikataulua ei noudateta.

Maksuaikaa on pyydettävä ennen laskun siirtymistä perintään. Maksuaikasopimuksen teon edellytyksenä on se, että asiakas on hoitanut mahdolliset aiemmat maksuaikasopimukset sovitusti. Myönnetyltä maksuajalta peritään viivästyskorkoa. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla.

Perintä

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä se siirtyy perintään. Perintätoimisto lähettää asiakkaalle maksumuistutuksen ja hoitaa perintätoimet. Perintätoimistosta tulleiden laskujen tiedustelut perintätoimiston laskulla olevaan puhelinnumeroon.

Mikäli olet tyytymätön potilasmaksuun

Sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Jos olet tyytymätön maksun määräytymiseen, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuasi laskun/maksupäätöksen. Asiakirjan katsotaan
saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on annettu postin kuljetettavaksi, ellei asiassa muuta näytetä. Kirjallisen oikaisuvaatimuksen tulee sisältää

 • muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
 • päätös johon muutosta haetaan (lasku-/päätösnumero ja pvm)
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
 • jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse, muutoksenhaussa
  on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
 • liitteeksi asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle sekä tarvittaessa asiamiehen valtakirja

  Muutoksenhakuasiakirja tulee allekirjoittaa.
  Muutoksenhakijan vastuulla on, että oikaisuvaatimus on toimitettu virka-aikana
  muutoksenhaun määräajassa osoitteeseen:

  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
  yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto
  PL 46, 05801 Hyvinkää
  käyntiosoite: Sandelininkatu 1, B-rakennus, 05800 Hyvinkää

Lääkekatto ja KELA:n matkakorvaukset