Siirry sisältöön

Kuulutus: Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä,12.4.2023, CaseM 2192/2023

Helsingin hallinto-oikeus

Antopäivä                                    

12.4.2023

Päätösnumero                           

Dnro 25416/03.04.04.04.10/2021, CaseM 2192/2023

Asia                                                 

Virkasuhteen koeaikapurkua koskeva asia

Päätös, josta valitetaan           

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus 5.10.2021 § 143

Hallinto-oikeuden ratkaisu    

Hallinto-oikeus ei tutki päätösten muuttamista koskevaa valittajan vaatimusta. Hallinto-oikeus kumoaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtiöhallituksen päätöksen 5.10.2021 § 143 ja aikuisten päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden päällikön päätöksen 17.6.2021 § 16.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 2 900 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Muutoksenhaku                        

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 9.5.2023 ja kuulutukset-sivulla.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamossa, (Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää) 9.5.-7.6.2023.