Siirry sisältöön

Kuulutus: Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 11.12.2023 CaseM 7261/2023

Helsingin hallinto-oikeus

Antopäivä                  

11.12.2023

Päätösnumero       

7261/2023, Dnro 5158/03.04.04.09/2022

Asia                                

Hyvinvointialueen virkasuhteeseen ottamista koskeva valitus

Päätös, josta valitetaan              

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 22.9.2022 § 64, hyvinvointialuejohtajan valinta

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus poistaa valituksenalaiseen päätökseen liitetyn hallintovalitusta koskevan valitusosoituksen ja tutkii asiaa aluevalituksena.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Muutoksenhaku    

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (HOL aluevalitus)

Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.12.2023 ja kuulutukset-sivulla.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamossa, (Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää) 13.12.23-12.1.2024.