Siirry sisältöön

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevien palvelujen tavoitteena on tukea ja edistää alueen asukkaiden mahdollisuutta asua turvallisesti omassa kodissaan.

Kotona asumista tukevien palvelujen tavoitteena on tukea ja edistää alueen asukkaiden mahdollisuutta asua turvallisesti omassa kodissaan. Palvelut tukevat osallisuutta, toimintakykyisyyttä, turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Palveluissa painottuvat omatoimisuutta ja itsenäisyyttä tukevat, ennaltaehkäisevät ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat.

Palvelujen lähtökohtana on toimivan arjen turvaaminen asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelut järjestetään pääasiassa yksityisten palveluntuottajien toimesta. Pääasiassa asiakas maksaa palvelunsa itse tehden suoraan sopimuksen palvelusta palveluntuottajan kanssa. Palvelujen järjestämisessä voidaan hyödyntää palvelusetelijärjestelmää tai sitä vastaavaa palveluratkaisua sekä palvelujen kilpailutusta, joiden kautta mahdollistetaan asiakkaiden palvelujen käyttö sekä palveluntuottajien riittävä palvelutarjonta. Rintamaveteraaneille ja vaikeavammaisille henkilöille palvelut ovat pääasiassa maksuttomia.

Kotiin annettavia tukipalveluita voi ostaa suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta silloin, kun se itselle sopii. Ostettaessa suoraan palvelutuottajilta, asukas voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä. On tärkeä huomioida myös mahdollinen yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuus.

Yksityisten sosiaalipalvelun tukipalvelujen tuottajien tarjoamia palveluja ovat esim.