Siirry sisältöön

Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä, 18.10.2023, CaseM 5975/2023

Helsingin hallinto-oikeus

Antopäivä

18.10.2023

Päätösnumero  

Dnro 25465/03.04.04.04.10/2021, CaseM 5975/2023

Asia

Kunnallisvalitus

Päätös, josta valitetaan

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus 28.9.2021 § 129

Hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin se koskee valittajan suojavarusteita koskevia korvausvaatimuksia.

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin.

3. Hallinto-oikeus hylkää valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Tämä ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa 31.10.2023 ja kuulutukset-sivulla.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävillä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamossa, (Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää) 31.10.–30.11.2023.