Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen strategiaan arvokkaita huomioita sidosryhmiltä 

Kaksi nuorta tietokoneen äärellä. Kuva: STM

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee strategiaa ensimmäisille toimintavuosilleen 2023–2025. Strategiaa on valmisteltu laajalla yhteistyöllä niin asukkaiden, tulevien asiakkaiden kuin henkilöstön ja päättäjienkin kanssa. Viimeisimpänä hyvinvointialueella on käyty läpi sidosryhmien lausunnot strategialuonnoksesta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategialuonnos oli sidosryhmillä lausuntokierroksella elo-syyskuussa. Hyvinvointialueen suuntaviivat kiinnostivat: lausuntopyyntöön saatiin 32 vastausta muun muassa alueen kunnilta, seurakunnilta, järjestöiltä ja yhdistyksiltä.

Sidosryhmät erityisen tyytyväisiä hyvinvointialueen arvoihin

Yleisesti strategiakoosteeseen ja hyvinvointialueelle suunniteltuihin arvoihin oltiin tyytyväisiä. Yli 65 % vastaajista piti strategiaa ja siihen kirjattuja arvoja hyvinä tai erinomaisina. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle suunnitellut arvot ovat ihmislähtöisyys, yhteistyö ja vaikuttavuus.

Strategialuonnoksen tahtotila ja tavoitteet saivat hieman arvoja kriittisemmän vastaanoton, mutta niihinkin oli tyytyväisiä lähes puolet vastaajista.

Sidosryhmät toivat lausunnoissaan esiin myös turvallisuuden tärkeyden ja sen huomioimisen strategian eri osa-alueissa. Niin ikään talousnäkökulman toivottiin näkyvän strategiassa vahvemmin.

– Strategia määrittää hyvinvointialueemme suunnan eli sillä on iso merkitys alueemme asukkaille. Strategian valmistelun aikana olemme jo kuulleet laajasti sekä alueemme asukkaita että hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä. Olemme saaneet arvokkaita näkökulmia myös hyvinvointialueen sidosryhmiltä. Parhaan mahdollisen hyvinvointialueen rakentaminen on yhteinen asiamme,

kiittää Pirjo Laitinen-Parkkonen, hyvinvointialueen va. johtaja.

Strategian työstämistä jatketaan vielä syksyn ajan. Joulukuussa hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää strategiasta.

Lisätiedot:

Pirjo Laitinen-Parkkonen
kuntayhtymän johtaja, Keusote
va. hyvinvointialuejohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
puh. 040 182 5797
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Linda Rex
projektikoordinaattori, Keusote (valmistelun koordinaatio)
puh. 050 497 0817
linda.rex@keusote.fi